Vragen Van Raan over het bericht ‘Geheime covid-cijfers Schiphol lagen ver boven het gemid­delde’


Indiendatum: 30 dec. 2022

Schriftelijke vragen van het lid van Raan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Geheime covid-cijfers Schiphol lagen ver boven het gemiddelde’

1. Kent u het artikel ‘Geheime covid-cijfers Schiphol lagen ver boven het gemiddelde’?[1]

2. Herkent u het beeld dat uit de vrijgegeven documenten blijkt; namelijk dat Schiphol een grote rol speelde in de verspreiding van het virus binnen ons land (zoals bleek uit covidconcentraties uit 2020 in het rioolwater van Schiphol)? Zo nee, lagen deze concentraties bij Schiphol niet boven het landelijk gemiddelde gedurende de kritieke periode van maart tot juni 2020?

3. Welke lessen heeft u getrokken uit deze gebeurtenissen?

4. Waarom zijn de covid-concentraties in het rioolwater van Schiphol als een van de weinige niet-openbaar en niet opgenomen in het covid-dashboard[2]?

5. Wil de minister ook deze concentraties voortaan bekendmaken via het dashboard? Zo nee, waarom niet?

6. Nu het er naar uitziet dat de covid-concentraties in het rioolwater van Schiphol flink hoger lagen en frequenter piekwaarden vertoonden, is de minister bereid een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de invloed van inkomend vliegverkeer op de import en verspreiding van het covid-virus en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid en de economie?

[1] https://schipholwatch.nl/2022/...
[2] https://www.rivm.nl/rioolwater...