Vragen Vestering over de zestien koeien die vermoe­delijk zijn geëlek­tro­cu­teerd door een mestschuif­systeem


Indiendatum: 15 nov. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de zestien koeien die vermoedelijk zijn geëlektrocuteerd door een mestschuifsysteem

 1. Wat ging er door u heen toen u hoorde dat zestien koeien in een stal in Hooghalen zijn geëlektrocuteerd, vermoedelijk door een kortsluiting in het mestschuifsysteem?[1]
 2. Is er inmiddels meer duidelijk over de doodsoorzaak van deze dieren en de manier waarop dit heeft kunnen gebeuren?
 3. Zijn er meer gevallen bekend van kortsluiting in het mestschuifsysteem? Hoe vaak is dit eerder voorgenomen?
 4. Hoe groot is de kans dat zich dit vaker voor zal doen bij zogenaamde emissiearme stalvloeren met een mestschuifsysteem? Waar baseert u dat op en hoe beoordeelt u dat?
 5. Erkent u dat dit systeem kennelijk levensgevaarlijk kan zijn, zowel voor dieren als voor veehouders?
 6. Gaat u een waarschuwing uitvaardigen voor veehouders met dezelfde emissiearme vloer en mestschuif over dit risico? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u deze veehouders adviseren?
 7. Kunnen veehouders subsidie of belastingvoordelen ontvangen voor deze emissiearme vloer en dit mestschuifsysteem? Zo ja, onder welke regelingen vallen die en hoeveel belastinggeld is reeds aan subsidies voor deze systemen uitgegeven?
 8. Kunt u bevestigen dat er gevallen zijn geweest waarin koeien uitglijden over gladde emissiearme stalvloeren, waarbij deze koeien soms ook vervroegd naar de slacht zijn afgevoerd?[2]
 9. Herinnert u zich dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat technische installaties in stallen extra brandveiligheidsrisico’s opleveren, dat zij het risico op het ontstaan en snelle uitbreiding van stalbranden vergroten, met als gevolg dat meer dieren overlijden?[3]
 10. Kunt u bevestigen dat de Raad van State heeft geoordeeld dat de stikstof-reducerende werking van verschillende emissiearme stalvloeren onvoldoende zeker is?[4]
 11. Bent u nog steeds van mening dat staltechnieken een oplossing zijn in de verschillende crises waarmee de veehouderij te kampen heeft (stikstof, klimaat, waterkwaliteit, dierenwelzijn en volksgezondheid)? Zo ja, waarom?
 12. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15117020/zestien-dode-koeien-gevonden-bij-agrarisch-bedrijf-in-hooghalen
[2] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vernietigend-rapport-over-emissiearme-stalvloeren-problemen-met-de-innovatie-blijken-nog-hardnekkiger-dan-gedacht/
[3] Onderzoeksraad voor Veiligheid, Stalbranden, maart 2021
[4] https://nos.nl/artikel/2443632-raad-van-state-haalt-streep-door-vergunning-emissiearme-melkveestallen