Vragen Akerboom en Van Raan over Neder­landse inves­te­ringen in olie­pijplijn in Oeganda met grote risico’s voor mens, dier en natuur


Indiendatum: 15 nov. 2022

Vragen van de leden Akerboom en van Raan (PvdD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Financiën over Nederlandse investeringen in oliepijplijn in Oeganda met grote risico’s voor mens, dier en natuur

 1. Kunt u bevestigen dat TotalEnergies nieuwe olievelden aan het boren is in een natuurreservaat in Oeganda, met grote risico’s voor de natuur, wilde dieren en water- en voedselvoorziening van de lokale bevolking? [1]
 2. Kunt u bevestigen dat TotalEnergies een 1.443 km lange oliepijplijn aanlegt naar de haven in Tanzania (de East African Crude Oil Pipeline, EACOP), om de olie uit het natuurreservaat naar de rest van de wereld te kunnen krijgen? [2]
 3. Klopt het dat het aanleggen van de oliepijplijn tot nu toe gepaard is gegaan met onder andere landroof, intimidatie van de lokale bevolking en natuurschade?
 4. Kunt u bevestigen dat de bouw van de pijplijn het leefgebied van wilde dieren zoals chimpansees en leeuwen verwoest?
 5. Wat vindt u ervan dat 120.000 mensen moeten verhuizen om plaats te maken voor de pijplijn en kostbare landbouwgrond die de lokale bevolking hard nodig heeft voor haar zelfvoorziening, wordt opgeslokt voor de fossiele pijplijn? [3]
 6. Hoeveel waarde wordt er op de hierboven beschreven manieren aan Oeganda onttrokken?
 7. Kunt u bevestigen dat protesten tegen de pijplijn meteen de kop in worden gedrukt en activisten worden gearresteerd en gevangengezet? Hoeveel protesteerders zijn er tot nu toe al opgepakt in Oeganda?
 8. Deelt u de analyse dat de 34.3 miljoen ton kg CO2 die de pijplijn per jaar zal uitstoten strijdig is met de klimaatdoelen van Parijs, vooral gezien het feit dat 65% van de concessie in handen is van een Frans bedrijf en dus niet toegerekend zou moeten worden aan Oeganda?
 9. Klopt het dat de Deutsche Bank haar financiering van de oliepijplijn heeft stopgezet nadat klimaat- en mensenrechtenorganisaties hun zorgen hadden geuit? Deelt u de mening dat andere investeerders hun investeringen ook terug zouden moeten trekken? Zo nee, hoeveel schade aan klimaat, milieu, biodiversiteit, dierenlevens en mensenrechten vindt u aanvaardbaar?
 10. Wat vindt u ervan dat 23 Nederlandse financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen ABP, BPL, PMT en PFZW, verzekeraars AEGON en Allianz en de ABN AMRO bank, investeren in TotalEnergies en ze daarmee dus beleggen in mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling, klimaatverandering en mogelijk ecocide?
 11. Hebben zij naar uw mening voldoende zicht op deze risico’s (en hun omvang) die deze beleggingen met zich meebrengen voor hun eigen weerbaarheid en hun omvang? Wat zijn naar hun mening de risico’s in verschillende scenario’s? Zijn deze risico’s integraal ingeschat? Wat is de omvang van deze risico’s? Waar baseert u uw reactie op?
 12. Wat vindt u ervan dat slechts 1 verzekeraar een onderzoek startte naar de mensenrechtenschendingen in Oeganda?
 13. Bent u bereid om bij Nederlandse investeerders erop aan te dringen uit TotalEnergies te stappen?
 14. Hoe kan het dat Nederlandse financiële instellingen nog steeds in controversiële projecten van olie- en gasbedrijven investeren, terwijl de minister van Financiën al jaren zegt dat niet-bindend beleid met niet-afrekenbare doelstellingen voldoende zou moeten zijn om financiële instellingen op het juiste pad te brengen?
 15. Gezien het feit dat het kabinet van financiële instellingen verwacht dat zij gepaste zorgvuldigheid toepassen in lijn met de OESO-richtlijnen, maar financiële instellingen blijven investeren in bedrijven zoals TotalEnergies die mensenrechten en dierenwelzijn niet respecteren en fossiel activiteiten blijven uitvoeren, deelt u de conclusie dat het tijd wordt om dwingende maatregelen op te leggen aan financiële instellingen?
 16. Kunt u bevestigen dat Nederlandse pensioenfondsen niet onder de Europese IMVO-richtlijn zullen vallen omdat zij minder dan 500 werknemers tellen? Bent u het ermee eens dat gezien het feit dat Nederlandse pensioenfondsen nog steeds in bedrijven zoals TotalEnergies investeren, het cruciaal is dat zij wel onder IMVO-wetgeving gaan vallen?
 17. Bent u bereid om de dwingende maatregelen die opgenomen zullen worden in de nationale IMVO-wet ook te laten gelden voor financiële instellingen die minder dan 500 werknemers hebben?
 18. Aan welke landen zal de olie uit de oliepijplijn verkocht worden? Zal Nederland ook olie afnemen uit dit gebied?
 19. Kunt u uitsluiten dat van alle olie die hier zal worden gewonnen, de meest laagwaardige olie (terug) naar Afrika zal gaan? Zo nee, kunt u dan bevestigen dat deze oliepijplijn vooral bedoeld is voor andere landen?
 20. Bent u bereid om in Europees verband aan te dringen op het uitbreiden van de IMVO-verordening naar financiële instellingen die minder dan 500 werknemers hebben?
 21. Bent u bereid zich uit te spreken tegen de bouw van de pijplijn?
 22. Bent u bereid de Oegandese autoriteiten aan te spreken op de arrestaties van Oegandese activisten die zich tegen de pijplijn verzetten?
 23. Hoe gaat u zich verder inzetten voor de Oegandese omwonenden die hun levensvoorziening in gevaar zien komen door de pijplijn?

[1] Nieuwe oliepijplijn Oost-Afrika: economische kans of tikkende tijdbom? (nos.nl)
[2] Stop met investeren in de omstreden oliepijplijn van TotalEnergies | Eerlijke Geldwijzer
[3] 120 duizend Oegandezen en natuurpark moeten wijken voor Frans-Chinees olieproject (volkskrant.nl)