Vragen Vestering en Wassenberg over het dood­rijden van wolven


Indiendatum: 25 jan. 2023

Vragen van de leden Vestering en Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Justitie en Veiligheid over het doodrijden van wolven

  1. Kent u de berichten ‘Wolf doodgereden in Hoogersmilde in Drenthe’ en ‘Vrachtwagenchauffeur rijdt wolf dood op A2 bij Beesd’? [1],[2]
  2. Hoeveel wolven zijn er in Nederland doodgereden sinds de wolf weer terug is in Nederland?
  3. Hoe komt het dat wolven vaak de dood vinden door aanrijding?
  4. Welke maatregelen heeft u getroffen of gaat u treffen om aanrijdingen met wolven te voorkomen?
  5. Klopt het dat het de automobilist bij de aanrijding van de wolf bij Hoogersmilde doorreed, en dat doorrijden na een aanrijding met een wild dier strafbaar is? Zo ja, welk gevolg is hieraan gegeven?

[1] https://nos.nl/artikel/2460069-wolf-doodgereden-in-hoogersmilde-in-drenthe
[2] https://nos.nl/artikel/2459472-vrachtwagenchauffeur-rijdt-wolf-dood-op-a2-bij-beesd

Indiendatum: 25 jan. 2023
Antwoorddatum: 21 feb. 2023

1 Kent u de berichten ‘Wolf doodgereden in Hoogersmilde in Drenthe’ en ‘Vrachtwagenchauffeur rijdt wolf dood op A2 bij Beesd’?

Antwoord

Ja, deze berichten zijn mij bekend.

2 Hoeveel wolven zijn er in Nederland doodgereden sinds de wolf weer terug is in Nederland?

Antwoord

Er hebben vanaf 2017 tot en met januari 2023 in totaal 11 vastgestelde aanrijdingen met een wolf plaatsgevonden.

3 Hoe komt het dat wolven vaak de dood vinden door aanrijding?

Antwoord

Een eenduidige reden voor aanrijdingen is niet aanwijsbaar. Wolven zijn zeer mobiele dieren die zowel bekende als onbekende trekroutes hanteren. Tijdens dit trekgedrag kunnen wolven, net als andere dieren, slachtoffer worden van verkeersaanrijdingen.

4 Welke maatregelen heeft u getroffen of gaat u treffen om aanrijdingen met wolven te voorkomen?

Antwoord

Het treffen van maatregelen ligt niet binnen de bevoegdheid van mijn ministerie. In algemene zin wordt er zowel door het rijk (Rijkswaterstaat) als provincies en andere overheden ingezet op ontsnipperende maatregelen en/of mitigerende maatregelen ter voorkoming van aanrijdingen met dieren in het algemeen. Het plaatsen van waarschuwingssystemen, waarschuwingsborden of faunarasters ten behoeve van geleiding richting faunapassages zijn maatregelen die worden getroffen. Met deze maatregelen worden ook aanrijdingen met wolven zo veel mogelijk voorkomen.

5 Klopt het dat het de automobilist bij de aanrijding van de wolf bij Hoogersmilde doorreed en dat doorrijden na een aanrijding met een wild dier strafbaar is? Zo ja, welk gevolg is hieraan gegeven?

Antwoord

De automobilist is na de aanrijding gestopt en de politie is gebeld. De politie arriveerde 9 minuten na de melding ter plaatse. De betrokken bestuurder was toen nog op de plek van de aanrijding aanwezig. Na controle van de politie is de wolf veiliggesteld door een provinciaal medewerker en overgedragen aan het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht.

Interessant voor jou

Vragen Akerboom over de aangifte van de dochter van een vermoorde mensenrechtenactivist tegen FMO

Lees verder

Vragen Vestering en Wassenberg over het gebruik van alcohol tijdens het jagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer