Vragen Vestering, Van Esch en Wassenberg over afval­in­jecties door NAM in de Noordzee en het Wadden­gebied


Indiendatum: feb. 2023

Vragen van de leden Vestering, Van Esch en Wassenberg (allen Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof, de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en Veiligheid over mogelijk illegale afvalinjecties door de NAM in de Noordzee en het Waddengebied

  1. Kent u het bericht ‘OM kijkt of strafrechtelijk onderzoek nodig is naar handelen NAM op Waddenzee’? [1]
  2. Is het strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk illegale afvalinjecties al afgerond? Zo nee, u de resultaten met de Kamer delen wanneer deze beschikbaar zijn? [2]
  3. Deelt u het inzicht dat artikel 9 van de Mijnbouwwet eist dat bedrijven een “intrinsieke verantwoordelijkheidszin” hebben en dat de NAM deze verantwoordelijkheidszin mist? Zo nee, waarom niet?
  4. Is er onderzoek gedaan naar de veiligheid van het injecteren van gevaarlijke afvalstromen, met onder meer kwik, in de diepe ondergrond? Zo ja, door welke instantie is dat onderzoek verricht en wat zijn de conclusies? Zo nee, bent u bereid dit te laten onderzoeken?
  5. Is er onderzoek verricht naar de gevaren van het injecteren van gevaarlijke afvalstromen, met onder meer kwik, in de diepe ondergrond voor de natuur en de gezondheid van mensen en dieren, en naar de mogelijke gevaren en risico’s wanneer het kwik vrij komt uit de ondergrond? Zo ja, door welke instantie is dat onderzoek verricht en wat zijn de conclusies? Zo nee, bent u bereid dit te laten onderzoeken?
  6. Acht u het aannemelijk dat het verwerkingsproces dat de NAM toepast op afvalstromen uit de aardgaswinning hetzelfde is voor alle gasboringen in de Noordzee en de Waddenzee? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om een (strafrechtelijk) onderzoek te laten instellen inzake de afvalstromen van gasboringen op de Wadden (waaronder afvalstromen gerelateerd aan ‘schuin’ boren vanaf Moddergat, Vierhuizen, Lauwersoog, Wierum en Blije)? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.ad.nl/terschelling/om-kijkt-of-strafrechtelijk-onderzoek-nodig-is-naar-handelen-nam-op-waddenzee~a0d8ab66/?cb=71854154c98b3c66c840338d7ad2b491&auth_rd=1

[2] https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/10/12/om-gaat-nam-vervolgen