Vragen Van Raan over Maas­tricht Aachen Airport


Indiendatum: dec. 2020

1. Kent u de berichten “Onderzoek: forse groei van MAA is mogelijk” en “Stiltegebieden in Limburg worden kleiner en het is er lang niet altijd stil”?

2. Erkent u het belang van stilte voor de natuur en de volksgezondheid? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat het problematisch is dat bijna alle stiltegebieden in Limburg last hebben van het vliegverkeer? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat het problematisch is dat stiltegebieden steeds kleiner worden en het er lang niet altijd stil is? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat het problematisch is dat 12 van de 31 stiltegebieden in Limburg niet voldoen aan de norm van maximaal 40 decibel? Zo nee, waarom niet?

6. Kent u de berichten “Onderzoekers: ‘Groei MAA kost Zuid-Limburg toerisme’” en “Onderzoek: ‘Toerisme Zuid-Limburg toch geraakt door geluidsoverlast Maastricht Aachen Airport’”?

7. Onderschrijft u de conclusie van de onderzoekers van Breda University dat bij een groei van Maastricht Aachen Airport o.a. de rustzoekende verblijfstoerist dreigt af te haken? Zo nee, waarom niet?

8. Hoe verklaart u dat consultancybureau Ecorys met een volstrekt andere conclusie op de proppen komt, namelijk dat er geen aanwijzingen zouden zijn gevonden dat de toeristische sector te lijden heeft onder de toename van het vliegverkeer op MAA, terwijl de onderzoekers van Breda University inschatten dat dit om een directe schadepost zal gaan van 23 tot 70 miljoen per jaar, oplopend tot 140 miljoen euro?

9. Erkent u dat de conclusie van Ecorys, die slechts gebaseerd is op de beschikbare kwantitatieve gegevens, een onvolledig beeld geeft? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u van mening dat het tekortschietende rapport van Ecorys hiermee ongeschikt is als bouwsteen voor het advies van de heer Van Geel over de toekomst van Maastricht Aachen Airport? Zo nee, waarom niet?

11. Hoe weegt u beide onderzoeken, met tegenstrijdige conclusies, ten opzichte van elkaar?

12. Kunt u alsnog inhoudelijk reageren op het kritische artikel van Ties Joosten (Follow The Money) over het SEO-rapport “Effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector”, aangezien u tijdens het debat over de wijziging van de Wet Vliegbelasting (d.d. 2 december 2020) niet veel meer wilde zeggen dan “dit is wat ik heb”?

13. Kunt u meer specifiek ingaan op de kritiek van Ties Joosten op de wijze waarop SEO de werkgelegenheidseffecten van de vliegbelasting groter zou hebben voorgesteld dan ze zijn en daarbij voornamelijk belanghebbenden uit de sector interviewde?

14. In hoeverre is de in de Luchtvaartnota opgenomen groeidoctrine van invloed geweest op de verschillende door de overheid aangevraagde en betaalde onderzoeken naar de toekomst van Maastricht Aachen Airport?

15. Erkent u dat een forse groei van Maastricht Aachen Airport (MAA), zoals staat opgenomen in het rapport van consultancybureau Ecorys, op gespannen voet zou staan met diverse maatschappelijke belangen omtrent klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

16. Erkent u dat een forse krimp van de luchtvaart positieve effecten kan hebben voor klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

https://www.1limburg.nl/onderzoek-forse-groei-van-maa-mogelijk?context=section-1

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201118_97007042

https://www.1limburg.nl/onderzoekers-groei-maa-kost-zuid-limburg-toerisme?context=topstory

https://m.limburger.nl/cnt/dmf20201126_93142133

https://www.ftm.nl/artikelen/banen-valse-schaamlap-distributiecentra-luchthavens?share=QcAyocpUFAOWKKWaWHkN38RpHWJpWbhMrnwG8Gzab5oJdNgim%2FfukqjQGjh34A%3D%3D