Vragen Van Raan over het ‘Special Report on Climate Change and Land’ van het IPCC


1. Onderschrijft u de stelling dat het rapport van het IPCC zowel zeer zorgwekkend als hoopgevend is?

2. Deelt u de ernstige zorgen van het IPCC dat wanneer we niet in staat zijn ons landgebruik en voedselsysteem aan te passen het niet mogelijk is om de temperatuurstijging tot een betrekkelijk veilig niveau te beperken? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de optimistische kant van het rapport dat het in onze eigen handen ligt om hier iets aan te doen?

4. Erkent u dat één van de belangrijkste conclusies van dit IPCC-rapport een urgente oproep is om het huidige voedselsysteem te hervormen? Zo nee, waarom niet?

5. Onderschrijft u één van de belangrijkste conclusies van dit IPCC-rapport dat een forse krimp van de wereldwijde veestapel onvermijdelijk is? Zo nee, waarom niet?

6. Onderschrijft u de conclusie uit dit IPCC-rapport dat het grootschalig aanleggen van bossen, dat wil zeggen het creëren van zogenaamde ‘natuurlijke buffers’, een van onze belangrijkste wapens tegen klimaatverandering is? Zo nee, waarom niet?

7. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC dat het landgebruik door de veehouderij een van de grootste veroorzakers van ontbossing en daarmee van klimaatverandering is? Zo nee, waarom niet?

8. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC dat de veehouderij een dermate grote claim op het landgebruik doet dat het daarmee een enorme sta-in-de-weg kan worden van effectief klimaatbeleid? Zo nee, waarom niet?

9. Wat zijn de vijf belangrijkste conclusies die u trekt uit dit IPCC-rapport voorover ze betrekking hebben op het Nederlandse kabinetsbeleid, of kunt u deze conclusies niet trekken? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u van plan om uw inzet als het gaat om het stimuleren van vegetarische en volledig plantaardige diëten te vergroten, omdat een verschuiving naar deze diëten volgens het IPCC enorme kansen biedt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

11. Vindt u het niet getuigen van struisvogelpolitiek om wel in te zetten op het tegengaan van voedselverspilling, maar niet in te zetten op de eiwittransitie (van dierlijke naar plantaardige eiwitten), omdat uit het IPCC-rapport immers blijkt dat de consumptie van dierlijke producten een veel grotere milieu- en klimaatimpact heeft dan het voedsel dat we weggooien?

12. Op welke manier bent u bereid om in het licht van de conclusies van het IPCC u ervoor in de te zetten dat de Schijf van Vijf zodanig herzien wordt dat de Schijf van Vijf ook de gevolgen van een bepaald eetpatroon voor het klimaat meeneemt?

13. Erkent u in het licht van dit IPCC-rapport dat de Schijf van Vijf onvoldoende rekening houdt met de gevolgen voor het klimaat van ons voedselsysteem? Zo nee, waarom niet?

14. Kunt u deze vragen één voor een en zonder te verwijzen naar andere antwoorden beantwoorden?