Vragen Ouwehand over het ontslag van de directeur van het Brazi­li­aanse instituut dat versnelde ontbossing van Amazone aantoonde


Indiendatum: aug. 2019

1. Kunt u bevestigen dat president Bolsonaro de directeur van het National Space Research Institute (INPE), dat de versnelde ontbossing van het Amazonewoud aantoonde, daadwerkelijk ontslagen heeft? [1][2]

2. Wat vindt u ervan dat de Braziliaanse regering zich op deze wijze gericht heeft tegen de wetenschappelijke boodschapper van slecht nieuws?

3. Vindt u dit acceptabel gedrag van een handelspartner?

4. Zo nee, welke consequenties verbindt u hieraan?

5. Zo ja, waarom?

6. Bent u bereid uw steun uit te spreken voor de werknemers van het INPE die de straat op zijn gegaan om tegen het ontslag van hun directeur te protesteren?

7. Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bereid er bij de Europese Commissie op aan te dringen dat de EU zich aan de zijde van de werknemers van het INPE schaart?

9. Zo nee, waarom niet?

10. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?

[1] https://www.nytimes.com/2019/08/02/world/americas/bolsonaro-amazon-deforestation-galvao.html

[2] https://www.trouw.nl/buitenland/ontslagen-wetenschapper-haalt-hard-uit-naar-bolsonaro~b61394b9/

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 15 okt. 2019

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het ontslag van de directeur van het Braziliaanse instituut dat versnelde ontbossing van Amazone aantoonde (ingezonden 6 augustus 2019).

Antwoord van Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 15 oktober 2019).

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat de Braziliaanse president Bolsonaro de directeur van het National Space Research Institute (INPE), dat de versnelde ontbossing van het Amazonewoud aantoonde, daadwerkelijk ontslagen heeft?1 2 Wat vindt u ervan dat de Braziliaanse regering zich op deze wijze gericht heeft tegen de wetenschappelijke boodschapper van slecht nieuws?

Antwoord 1

President Bolsonaro lijkt, blijkens persberichten, druk te hebben uitgeoefend op de directeur van de overheidsorganisatie INPE die o.a. ontbossingscijfers bijhoudt. De verantwoordelijke Minister van wetenschap, technologie, innovatie en communicatie, Marcos Pontes, heeft Ricardo Galvão ontslagen als directeur van INPE. Voor zover dit ontslag verband zou houden met de publicatie van de ontbossingscijfers, zou dit een zorgwekkende ontwikkeling zijn, temeer omdat de Braziliaanse regering nog geen antwoord heeft gevonden op de toenemende illegale ontbossing.

Vraag 2

Vindt u dit acceptabel gedrag van een handelspartner? Zo nee, welke consequenties verbindt u hieraan? Zo ja, waarom?

Antwoord 2

Zoals in antwoord 1 aangegeven, zou het zorgwekkend zijn indien het ontslag van dhr. Galvão gemotiveerd zou zijn door de publicatie van onwelgevallige ontbossingscijfers. Het Kabinet blijft het bredere thema ontbossing aankaar-ten bij de Braziliaanse autoriteiten.

Vraag 3
Bent u bereid uw steun uit te spreken voor de werknemers van het INPE die de straat op zijn gegaan om tegen het ontslag van hun directeur te proteste-ren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Ik heb begrip voor de reactie van de werknemers. Nederland spreekt Brazilië reeds consequent aan op het belang de Amazone te beschermen en zal dit blijven doen. Ik zie daarom geen aanleiding steun uit te spreken voor deze specifieke demonstratie.

Vraag 4
Bent u bereid er bij de Europese Commissie op aan te dringen dat de EU zich aan de zijde van de werknemers van het INPE schaart? Zo nee, waarom niet? Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?

Antwoord 4
Ook de EU spreekt Brazilië consequent aan op het belang de Amazone te beschermen. Het kabinet ziet er daarom geen aanleiding toe bij de Europese Commissie aan te dringen zich achter de INPE-werknemers te scharen.

Vraag 5
Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?

Antwoord 5
Ja.