Vragen Van Raan over het delen van de eigen juri­dische analyse van het minis­terie van EZK waaruit blijkt er geen ruimte is om de vergun­nings­aan­vraag van de NAM af te wijzen


Indiendatum: 23 sep. 2021

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het delen van de eigen juridische analyse van het ministerie van EZK waaruit blijkt er geen ruimte is om de vergunningsaanvraag van de NAM af te wijzen op grond van bestaande wet- en regelgeving

  1. Is de minister bekend met het bericht: “Stef Blok kan niet zomaar tekenen voor 15 jaar nieuwe gaswinning in de Waddenzee” [1]
  2. Is de minister bereid om de eigen bestaande juridische analyse (en achterliggende onderzoeken voor zover van toepassing) met de Kamer te delen, waarover hij tijdens het AO Mijnbouw/Groningen van 15 september 2021 zei dat deze geen ruimte gaf om de vergunningsaanvraag van de NAM af te wijzen op grond van bestaande wet- en regelgeving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is hij bereid om deze juridische analyse vóór 1 oktober met de Kamer te delen, de dag voor het einde van de wettelijke termijn voor het indienen van zienswijzen op het ontwerp-besluit?
  3. Verwacht de minister dat op grond van de interne EZK-analyse hetzelfde beeld van toepasbare wet- en regelgeving naar voren komt als uit het onafhankelijk onderzoek dat de Tweede Kamer nu laat uitvoeren? Waarom wel of niet?

[1] https://www.trouw.nl/opinie/st...