Vragen Van Raan over het bezoek van de minister van I&W aan Maas­tricht Aachen Airport


Aan de minister van I&W

1) Kent u het bericht “Minister van Nieuwenhuizen bezocht Maastricht Aachen Airport”[1]

2) Op welke wijze worden uw toekomstige beleidskeuzes in het luchtvaartdossier beïnvloed door uw bezoek aan Maastricht Aachen Airport?

3) Klopt het dat recent de gebouwen van Maastricht Aachen Airport op royale wijze gerenoveerd zijn?

4) Wat zijn de kosten geweest van deze renovaties?

5) Kunt u deze kosten specificeren?

6) Kunt u een jaarlijks overzicht verschaffen van alle publieke middelen die er door de jaren heen door de overheid in Maastricht Aachen Airport zijn gepompt?

7) Klopt het dat de vergadering van de Commissie Regionaal Overleg Maastricht Aachen Airport op 20 juni 2019 op het laatste moment niet is doorgegaan?

8) Wat was de aanleiding voor het annuleren van deze vergadering?

9) Wat stond er op de agenda van deze vergadering?

10) Wanneer staat de volgende vergadering van de CRO gepland?

11) Erkent u dat er juist nu alle reden is voor de CRO om bij elkaar te komen? Zo nee, waarom niet?

12) Klopt het dat vanwege overbelasting geen rapportages worden gemaakt van de klachten die binnenkomen bij het Klachten Informatie Centrum Limburg (KICL)? Zo nee, hoe zit het dan?

13) Erkent u dat een klachtenlijn geen enkele zin heeft als er niets gedaan kan worden met deze klachten?

14) Wat is uw inzet om deze onwenselijke situatie zo snel mogelijk op te lossen?

15) Klopt het dat zowel het vliegveld als de klachtenlijn beiden eigendom zijn van de provincie Limburg?

16) In hoeverre is deze dubbele eigendomssituatie van invloed op het negeren van de binnengekomen klachten?

17) Waarom gaf u eerder geen inhoudelijk antwoord op onze vraag naar het waterbedscenario dat tot extra overlast kan leiden bij regionale luchthavens, dat tot grote maatschappelijke zorgen heeft geleid bij omwonenden van deze luchthavens?[2]

18) Erkent u dat deze maatschappelijke zorgen over het waterbedeffect daadwerkelijk bestaan bij de omwonenden van deze luchthavens? Zo nee, waarom niet?

19) Bent u bereid om door een onafhankelijk bureau een serieus onderzoek te laten verrichten naar het waterbedeffect van verplaatsingen in vliegbewegingen als gevolg van verschillende beleidskeuzes in het Nederlandse luchtvaarbeleid? Zo nee, waarom niet?

20) Waarom gaf u eerder geen inhoudelijk antwoord op onze vraag of u erkent dat met de voorgestelde openingstijden van Maastricht Aachen Airport de nachtrust van omwonenden ernstig wordt verstoord?[3]

21) Erkent u dat met dergelijke openingstijden de nachtrust van omwonenden ernstig wordt verstoord? Zo nee, waarom niet?

22) Waarom gaf u eerder geen inhoudelijk antwoord op onze vraag of u erkent dat met dergelijke openingstijden de leefomgeving van mens en dier verder wordt aangetast?[4]

23) Erkent u dat met dergelijke openingstijden de leefomgeving van mens en dier verder wordt aangetast? Zo nee, waarom niet?

24) Erkent u dat uw wel heel erg korte antwoord “ik heb hiervan kennisgenomen” in reactie op onze vraag over de bezwaren bij verruimde openingstijden van Maastricht Aachen Airport, niet bepaald de geruststelling biedt aan omwonenden dat hen die extra nachtvluchten bespaard zullen blijven? Zo nee, waarom niet?[5]

25) Gaat u de brede waaier aan effecten van mogelijk verlengde openingstijden eerst nog laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

26) Kunt u specifiek uiteenzetten hoe de reacties van belanghebbenden worden betrokken bij de weging van belangen in de PlanMER en de Luchtvaartnota?

27) Welk gewicht geeft u de belangen van klimaat, veiligheid en leefomgeving van mens en dier in het volledige afwegingskader?

28) Kunt u bevestigen dat de door u aangekondigde nieuwe Nederlandse werkwijze, waarin het luchtvaartbeleid zich voortaan binnen een brede set aan grenswaarden op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier moet afspelen, zal gelden voor heel Nederland?[6] Zo nee, waarom niet?

29) Wat zijn momenteel de concrete instrumenten waarmee de aan Maastricht Aachen Airport gerelateerde geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen worden gemeten en berekend?

30) Welke organisatie of overheid beheert deze meetapparatuur en programma’s?

31) Erkent u dat het gebruiken van een baanlengte van 2750 meter zal leiden tot meer overlast in Zuid-Limburg? Zo nee, waarom niet?

32) Erkent u dat uw uitspraak dat het een beleidsoptie is om tot een baangebruik van 2750 meter te komen in tegenspraak is met uw stelling dat reacties van belanghebbenden op serieuze wijze zullen worden betrokken bij de weging van de uiteindelijke beleidskeuzes?[7] Zo nee, waarom niet?

33) Op welke wijze worden in de PlanMER de effecten van een mogelijk verlengd baangebruik in kaart gebracht?

34) Brengt u ook de cumulatieve (gezondheids-)effecten van (inter-)nationale luchtvaart in kaart? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zal dit worden uitgevoerd?

35) Klopt het dat de Provincie Limburg dhr. Vrehen (ex-gedeputeerde van de provincie Limburg) heeft aangesteld om onderzoek te verrichten naar de situatie rond Maastricht Aachen Airport? Zo nee, hoe zit het dan?

36) Kunt u een tijdpad verschaffen van alle lopende onderzoeken die gerelateerd zijn aan Maastricht Aachen Airport?

37) Klopt het dat de gemeente Beek een vergunning heeft gegeven om plotsklaps een stuk weiland te asfalteren voor een parkeerplaats van circa 400 extra auto’s? Zo nee, hoe zit het dan?

38) Hoe beoordeelt u de gevolgde procedures bij het afgeven van deze vergunning door de gemeente Beek?

39) Klopt het dat reizigers van Corendon op Maastricht Aachen Airport gratis mogen parkeren? Zo nee, hoe zit het dan?

40) Hoe plaatst u deze parkeertarieven binnen de doelstelling om de luchtvaart binnen de grenzen van het klimaat te brengen, inclusief de activiteiten op de grond?

41) Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden? [1] https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190712/minister-van-nieuwenhuizen-bezocht-maastricht-aachen-airport/

[2] Kamervragen Van Raan (Partij voor de Dieren) over het bericht dat nacht­vluchten op Maas­tricht Aachen Airport niet worden uitge­sloten. Vraag 3. https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-bericht-dat-nachtvluchten-op-maastricht-aachen-airport-niet-worden-uitgesloten

[3] Kamervragen Van Raan (Partij voor de Dieren) over het bericht dat nacht­vluchten op Maas­tricht Aachen Airport niet worden uitge­sloten. Vraag 11. https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-bericht-dat-nachtvluchten-op-maastricht-aachen-airport-niet-worden-uitgesloten

[4] Kamervragen Van Raan (Partij voor de Dieren) over het bericht dat nacht­vluchten op Maas­tricht Aachen Airport niet worden uitge­sloten. Vraag 12. https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-bericht-dat-nachtvluchten-op-maastricht-aachen-airport-niet-worden-uitgesloten

[5] Kamervragen Van Raan (Partij voor de Dieren) over het bericht dat nacht­vluchten op Maas­tricht Aachen Airport niet worden uitge­sloten. Vraag 4 en 5. https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-bericht-dat-nachtvluchten-op-maastricht-aachen-airport-niet-worden-uitgesloten

[6] Kamervragen Van Raan (Partij voor de Dieren) over het doordrukken van groei op Schiphol. Vraag 12. https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-doordrukken-van-groei-op-schiphol

[7] Kamervragen Van Raan (Partij voor de Dieren) over het bericht dat nacht­vluchten op Maas­tricht Aachen Airport niet worden uitge­sloten. Vraag 8. https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-bericht-dat-nachtvluchten-op-maastricht-aachen-airport-niet-worden-uitgesloten