Vragen Van Raan over het bericht ‘Extra maat­re­gelen om handels­stromen op gang te houden’


Indiendatum: apr. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan aan de staatssecretaris van Financiën en minister van Buitenlandse Hulp en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden’. [1]

 1. Met welke ondernemers heeft Atradius DSB overleg gehad over de te nemen verruimde maatregelen? [2]
 2. Bij welke verruimde maatregelen is met welke ondernemers overlegd?
 3. Zijn er naast verruimde maatregelen ook nieuwe maatregelen gemaakt? Zo ja, welke zijn dat?
 4. Zijn er verslagen van deze overleggen gemaakt en zijn deze in te zien? Zo nee, waarom niet?
 5. Stelt u condities en/of randvoorwaarden voor bedrijven voor deze verruimde en/of extra maatregelen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 6. Voor welke maatregelen worden aangepaste premies in rekening gebracht? Hoe worden aangepaste premietarieven bepaald?
 7. Welke sectoren of wat voor soort projecten verwacht u dat gebruik gaan maken van de verruimde en/of extra maatregelen (graag een specifieke toelichting op de sectoren Landbouw en Energie)?
 8. Bent u bekend met verschillende oproepen dat overheden tijdens de Covid-19 crisis momentum moeten houden op het tegengaan van de klimaatcrisis? [3]
 9. Hoe ziet u het steunpakket van de exportkredietverzekering in het licht van maatregelen die nodig zijn om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden?
 10. Hoe gaat u zorgen voor een pakket aan maatregelen die in ieder geval niet ingaan tegen klimaatdoelstellingen?
 11. Hoe zouden de maatregelen juist bij kunnen dragen aan het ondersteunen van projecten die bijdragen aan een koolstofarme economie?
 12. Bent u bekend met het bericht dat mensenrechten cruciaal zijn in strijd tegen Covid-19? [4]
 13. Hoe gaat u borgen dat Atradius DSB in de ‘corona fasttrack’ alle aanvragen kan screenen op sociale en milieurisico’s?
 14. Hoe borgt u de kwaliteit van die screening?
 15. Heeft Atradius DSB voldoende capaciteit om in een fast track due diligence uit te voeren? Zo nee, bent u bereid om meer capaciteit vrij te maken?
 16. Welke extra maatregelen verwacht u te nemen als de huidige economische situatie is gestabiliseerd?
 17. Welke van de nieuwe verruimde maatregelen worden wanneer beëindigd?
 18. Heeft u in beeld welke risico’s de overheid loopt, door deze verruiming, als het gaat om investeringen die stranden door de huidige economische situatie?
 19. Waarom vindt u het gelegitimeerd dat de overheid zulke risico’s overneemt van private bedrijven?
 20. Wanneer wordt de Kamer per brief over deze maatregelen geïnformeerd?
 21. Kunt u de Kamer informeren over de risico’s die dit met zich meebrengt?

[1] https://www.rijksoverheid.nl/a...

[2] https://atradiusdutchstatebusi...

[3] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-coronacrisis-als-generale-repetitie-voor-de-klimaatcrisis-die-komt~b1fdb543/, https://www.iea.org/commentaries/put-clean-energy-at-the-heart-of-stimulus-plans-to-counter-the-coronavirus-crisis, https://www.nationalobserver.com/2020/03/25/opinion/265-academics-trudeau-no-bail-out-oil-and-gas-response-covid-19

[4] https://spectator.clingendael....