Vragen Van Raan over een extra subsidie voor de extra bijstook van houtige biomassa


Indiendatum: mrt. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over een extra subsidie voor de extra bijstook van houtige biomassa

  1. Kent u het bericht ‘Provincie zegt ja tegen extra stook biomassa in kolencentrale Eemshaven‘? [1]
  2. Klopt het dat de kolencentrale van RWE in de Eemshaven extra houtige biomassa gaat bijstoken en hiermee van 15% naar 30% bijstook gaat?
  3. Klopt het dat de kolencentrale voor de extra bijstook ook extra subsidie heeft gekregen van het Rijk, zoals het bericht stelt? Zo ja, wordt hier gesproken van een nieuwe subsidie of een verhoging van een bestaande subsidie? Voor hoeveel jaar is de extra subsidie gegeven?
  4. Hoeveel subsidie krijgt RWE voor 15% bijstook en hoeveel ton biomassa wordt er jaarlijks verbrand?
  5. Hoeveel subsidie krijgt RWE voor 30% bijstook en hoeveel ton biomassa zal er jaarlijks verbrand worden?
  6. Wat zijn de criteria in het geval dat er gesproken wordt van een verhoging van een bestaande subsidie en welke andere centrales kunnen gebruik maken van soortgelijke verhoging?
  7. Hoe strookt een mogelijke verhoging van een bestaande subsidie met de afspraak uit het Energieakkoord dat de totale hoeveelheid SDE+ subsidiebeschikkingen voor bij- en meestook in kolencentrales zijn gemaximeerd op 25PJ?
  8. Hoe strookt een extra subsidie met de uitspraak van de minister dat er geen nieuwe subsidies voor bij-en meestook van biomassa worden afgegeven?
  9. Hoe strookt het mogelijk geven van extra subsidie met het feit dat sinds 2018 de subsidie voor de categorie bij- en meestook van biomassa in centrales niet meer is opengesteld in de SDE+-regeling?
  10. Hoe strookt het vergeven van een extra subsidie voor het verbranden van houtige biomassa met de aangenomen motie[1] van de Partij voor de Dieren dat er geen nieuwe subsidies naar houtige biomassa gaan totdat het afbouwpad met de Kamer is gedeeld?

[1] Provincie zegt ja tegen extra stook biomassa in kolencentrale Eemshaven - Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)