Vragen Van Esch over het feit dat er niet wordt inge­grepen bij een clus­ter­uit­braak van bijna 100 coro­na­be­smet­tingen bij Vion Boxtel


Indiendatum: mrt. 2021

Vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de minister van Medische Zorg over het feit dat er niet wordt ingegrepen bij een clusteruitbraak van bijna 100 coronabesmettingen bij Vion Boxtel

 1. Kunt u bevestigen dat u tijdens het coronadebat op 24 maart jongstleden zei dat er bij slachterij Vion Boxtel in drie weken tijd 97 mensen positief zijn getest op corona?
 2. Hoeveel extra besmettingen zijn er sinds 20 maart nog geconstateerd bij Vion Boxtel?
 3. Kunt u bevestigen dat dit valt onder de GGD-definitie van een clusteruitbraak?[1]
 4. Hoeveel andere bedrijven of scholen kent u waar in drie weken tijd bijna 100 besmettingen zijn geconstateerd?
 5. Sinds wanneer is het beleid dat er niet wordt ingegrepen als er een clusteruitbraak is van een dergelijke omvang, omdat het aantal besmettingen “in lijn is met de toename van de besmettingen in de hele regio”, zoals u tijdens het coronadebat zei?
 6. Kunt u zich herinneren dat slachterij Van Rooij Meat in Helmond in mei vorig jaar tijdelijk werd gesloten nadat hier 21 medewerkers besmet bleken te zijn?
 7. Kunt u zich herinneren dat er toen ophef ontstond omdat Vion Boxtel wel open mocht blijven, terwijl daar eerst 18 en een aantal weken later 27 besmettingen waren geconstateerd?[2],[3]
 8. Gaat u zich inzetten om Vion Boxtel nu wél te sluiten? Zo nee, hoe kunt u dit verantwoorden in het licht van de volksgezondheid?
 9. Zijn de inspecties van ISZW bij Vion Boxtel op 2 maart en ook bij Vion Tilburg op 23 maart, waarover u tijdens het coronadebat vertelde, vooraf aangekondigd?
 10. Hoe groot denkt u dat de kans is dat slachthuismedewerkers en leidinggevenden de coronarichtlijnen overtreden, door bijvoorbeeld geen mondkapjes te dragen, of deze onder hun kin te hangen, veel te dicht bij elkaar te staan in de kantine of in loopgangen, op het moment dat daar een inspecteur van ISZW naast staat?
 11. Hoe verkrijgt de Inspectie SZW een reëel beeld van de dagelijkse realiteit op de werkvloer ?
 12. Op basis van welke bronnen stelde u tijdens het coronadebat dat er bij medewerkers van de NVWA tot nu toe geen besmettingen zijn vastgesteld?
 13. Gelooft u dit nog steeds?
 14. Hoeveel medewerkers van KDS en Kiwa CMR zijn er sinds januari positief getest op corona?
 15. Hoeveel van deze positief geteste medewerkers van KDS en Kiwa CMR hebben gewerkt bij Vion Boxtel en hoeveel bij Vion Tilburg?
 16. Hoe vaak heeft de NVWA, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van NVWA-medewerkers en de officiële assistenten van KDS, signalen ontvangen over onveilige situaties en besmettingen op de werkvloer? Wat voor signalen waren dit? Wanneer zijn deze met u of uw ministerie gedeeld?
 17. Kunt u deze vragen één voor één en binnen een week beantwoorden?


[1] https://ggdhm.nl/nieuws/item/n...

[2] https://www.bd.nl/brabant/ook-coronabesmettingen-bij-megaslachterij-van-vion-boxtel-werk-gaat-voorlopig-toch-door~a80c3607/

[3] https://www.bd.nl/meierij/steekproef-vion-in-boxtel-een-op-drie-medewerkers-besmet-met-coronavirus~a58a3417/