Vragen Van Raan over biomas­sa­cen­trales bij kastuin­bouw­ge­bieden


Indiendatum: 12 apr. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over biomassacentrales bij kastuinbouwgebieden

  1. Bent u bekend met de reeds gerealiseerde biomassacentrales bij kastuinbouwgebieden Andijk[1], Asten-Heusden, Bitgum, Bleiswijk, Egchel, Lingewaard, en Maasbree? Zo nee, waarom niet?
  2. Kunt u een lijst van alle reeds gebouwde biomassacentrales bij kastuingebieden overleggen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bekend met de geplande biomassacentrales bij kastuinbouwgebieden Brielle[2], Made en Waddinxveen die nog gebouwd moeten worden, maar die wel al een SDE subsidie hebben ontvangen?
  4. Kunt u een lijst van alle geplande biomassacentrales die nog gebouwd moeten worden maar die wel al een SDE subsidie hebben ontvangen, overleggen? Zo nee, waarom niet?
  5. Vindt u ook dat juist daadwerkelijk duurzame alternatieven voor duurzame warmte in plaats van biomassaverbranding bij kastuinbouw dient te worden ingezet? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke zijn de redenen waarom biomassacentrales nog bij kastuinbouwgebieden worden gestimuleerd?
  7. Wat zijn de redenen dat ├ęcht duurzame alternatieven zoals aardwarmte, geothermie, WarmteKoudeOpslag (WKO), aquathermie oppervlaktewater en afvalwater, zonthermisch, restwarmte datacentra met warmtepomp en dergelijke niet veel sterker worden gestimuleerd zodat er niet wordt gekozen voor biomassaverbranding?
  8. Bent u van plan om de bouw van biomassacentrales bij kastuinbouw te ontmoedigen ten gunste van de opschaling van daadwerkelijk duurzame warmtebronnen? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u van plan om de bouw van biomassacentrales bij kastuinbouw te verbieden ten gunste van de opschaling van daadwerkelijk duurzame warmtebronnen? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.onderglas.nl/glastuinbouwbedrijven-kiezen-biomassa/ ; https://www.peelbelangonline.nl/nieuws/20200527/leefbaar-asten-bezorgd-over-biomassacentrales ; https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1015202-bitgumer-teler-moet-houtcentrale-stilleggen-van-provincie ; https://greenportwestholland.nl/john-ammerlaan-over-biomassacentrale-als-er-een-wil-is-dan-kan-het-snel-gaan/ ; https://www.1limburg.nl/bewoners-alsnog-verzet-tegen-komst-biomassacentrale ; https://www.ad.nl/arnhem/arnhemse-zorgen-om-bouw-biomassacentrale-in-bemmel~a9a124d1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F ; https://www.aannemersbedrijfhoes.nl/utiliteitsbouw/biomassacentrale-tbm-3-maasbree/80

[2] https://www.ad.nl/voorne-putten/brielle-zet-streep-door-biomassacentrale-omwonenden-opgelucht-tuinders-willen-gesprek~ac709369/ ; https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/24/deze-tuinder-wilde-het-duurzamer-en-is-nu-terug-bij-gas-a4009633 ; https://geenbmcwaddinxveen.nl/ ;

https://tbmeurope.eu/