Vragen Van Raan en Vestering over mogelijke over­heids­steun voor Formule 1 races


Indiendatum: 16 aug. 2021

Vragen leden Van Raan en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Financiën en de minister voor Medische Zorg en Sport over mogelijke overheidssteun voor Formule 1 races

 1. Kent u het bericht dat de ondernemers van de Formule 1 race op Zandvoort van plan zijn steun aan te vragen? [1]
 2. Herinnert u zich de uitspraak van premier Rutte uit 2018 over mogelijke steunverlening: "Wees effe stoer en los dat zelf op", na afloop van de ministerraad? [2]
 3. Herinnert u zich uw besluit uit begin 2019 om niet van zins te zijn ook maar één euro in het evenement te willen steken? [3]
 4. Bent u zich er van bewust dat ondanks bovenstaande beloftes en besluiten het Rijk al royaal geld heeft gestoken in deze omstreden evenementen? [4] Of erkent u niet dat deze bedragen mede zijn gedaan om de evenementen mogelijk te maken?
 5. Kent u de uitspraak van sportief directeur Jan Lammers van Dutch Grand Prix (DGP): "Voor mij is het glas twee derde vol. We gaan het gewoon doen.”? [5]
 6. Wat vindt u van bovenstaande uitspraak, gedaan op het moment dat Dutch Grand Prix zich publiekelijk uitgesproken heeft, bij monde van de andere DGP directeur Robert van Overdijk, dat de organisatie “zelf ook moet worden gecompenseerd” en “als het evenement vanwege coronaperikelen alleen met minder publiek kan doorgaan, ‘zal iemand moeten bijspringen’” ?[6]
 7. Erkent u dat het verzoek om steun het imago van de wedstrijd, al enigszins gebutst door de vele rechtszaken rond de race, geen goed doen? Zo nee, op welke manier denkt u dat het op deze manier de hand ophouden het imago van het evenement en/of de Nederlandse overheid ten goede zal komen?
 8. Bent u bereid uw woord gestand te doen en ondubbelzinnig te verklaren geen steun te zullen verlenen om dit ondernemersrisico af te wentelen op de belastingbetaler? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u tevens bereid om –midden in de klimaat- en biodiversiteitscrisis- het onzalige plan te schrappen om imponeervluchten uit te laten voeren door de luchtmacht boven dit evenement? Zo nee, waarom niet en hoe hoog zijn de kosten en wie betaalt die?
 10. Hoe hoog is –bij benadering- de uitstoot van broeikasgassen van deze imponeervluchten?
 11. Kunt u deze vragen 1 voor 1 beantwoorden?
 12. Kunt u deze vragen beantwoorden ruim voordat het evenement plaatsvindt?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/econo...

[2] https://www.rtlnieuws.nl/econo...

[3] https://nl.motorsport.com/f1/news/oud-premier-balkenende-steun-nederlands-kabinet/4334967/amp/?__twitter_impression=true

[4] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4845031/grand-prix-zandvoort-formule-1-milieu-treinen-stikstof

[5] https://nl.motorsport.com/f1/news/officieel-formule-1grand-prix-van-nederland-gaat-door-in-2021/6646946/

[6] https://www.volkskrant.nl/nieu...