Vragen Van Raan en Vestering over mogelijke over­heids­steun voor Formule 1 races


Indiendatum: 16 aug. 2021

Vragen leden Van Raan en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Financiën en de minister voor Medische Zorg en Sport over mogelijke overheidssteun voor Formule 1 races

 1. Kent u het bericht dat de ondernemers van de Formule 1 race op Zandvoort van plan zijn steun aan te vragen? [1]
 2. Herinnert u zich de uitspraak van premier Rutte uit 2018 over mogelijke steunverlening: "Wees effe stoer en los dat zelf op", na afloop van de ministerraad? [2]
 3. Herinnert u zich uw besluit uit begin 2019 om niet van zins te zijn ook maar één euro in het evenement te willen steken? [3]
 4. Bent u zich er van bewust dat ondanks bovenstaande beloftes en besluiten het Rijk al royaal geld heeft gestoken in deze omstreden evenementen? [4] Of erkent u niet dat deze bedragen mede zijn gedaan om de evenementen mogelijk te maken?
 5. Kent u de uitspraak van sportief directeur Jan Lammers van Dutch Grand Prix (DGP): "Voor mij is het glas twee derde vol. We gaan het gewoon doen.”? [5]
 6. Wat vindt u van bovenstaande uitspraak, gedaan op het moment dat Dutch Grand Prix zich publiekelijk uitgesproken heeft, bij monde van de andere DGP directeur Robert van Overdijk, dat de organisatie “zelf ook moet worden gecompenseerd” en “als het evenement vanwege coronaperikelen alleen met minder publiek kan doorgaan, ‘zal iemand moeten bijspringen’” ?[6]
 7. Erkent u dat het verzoek om steun het imago van de wedstrijd, al enigszins gebutst door de vele rechtszaken rond de race, geen goed doen? Zo nee, op welke manier denkt u dat het op deze manier de hand ophouden het imago van het evenement en/of de Nederlandse overheid ten goede zal komen?
 8. Bent u bereid uw woord gestand te doen en ondubbelzinnig te verklaren geen steun te zullen verlenen om dit ondernemersrisico af te wentelen op de belastingbetaler? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u tevens bereid om –midden in de klimaat- en biodiversiteitscrisis- het onzalige plan te schrappen om imponeervluchten uit te laten voeren door de luchtmacht boven dit evenement? Zo nee, waarom niet en hoe hoog zijn de kosten en wie betaalt die?
 10. Hoe hoog is –bij benadering- de uitstoot van broeikasgassen van deze imponeervluchten?
 11. Kunt u deze vragen 1 voor 1 beantwoorden?
 12. Kunt u deze vragen beantwoorden ruim voordat het evenement plaatsvindt?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/econo...

[2] https://www.rtlnieuws.nl/econo...

[3] https://nl.motorsport.com/f1/news/oud-premier-balkenende-steun-nederlands-kabinet/4334967/amp/?__twitter_impression=true

[4] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4845031/grand-prix-zandvoort-formule-1-milieu-treinen-stikstof

[5] https://nl.motorsport.com/f1/news/officieel-formule-1grand-prix-van-nederland-gaat-door-in-2021/6646946/

[6] https://www.volkskrant.nl/nieu...

Indiendatum: 16 aug. 2021
Antwoorddatum: 3 sep. 2021

Vragen leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD) aan de Ministers van Financiën en voor Medische Zorg over mogelijke overheidssteun voor Formule 1 races (ingezonden 16 augustus 2021).

Antwoord van Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 september 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht dat de ondernemers van de Formule 1 race op Zandvoort van plan zijn steun aan te vragen?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Herinnert u zich de uitspraak van premier Rutte uit 2018 over mogelijke steunverlening: «Wees effe stoer en los dat zelf op», na afloop van de ministerraad?2

Antwoord 2

Ja.

Vraag 3

Herinnert u zich het besluit van het kabinet uit begin 2019 om niet van zins te zijn ook maar één euro in het evenement te willen steken?

Antwoord 3

Op 5 februari 2019 heeft het kabinet besloten om niet in financiële zin maar wel in faciliterende zin bij te dragen aan de organisatie van de Grand Prix Formule 1 in Nederland (TK 30 234, 207).

Vraag 4
Bent u zich ervan bewust dat ondanks bovenstaande beloftes en besluiten het Rijk al royaal geld heeft gestoken in deze omstreden evenementen?3 Of erkent u niet dat deze bedragen mede zijn gedaan om de evenementen mogelijk te maken?

Antwoord 4
Ik verwijs u naar de antwoorden die mijn collega van Infrastructuur en Waterstaat op 14 oktober 2019 naar uw Kamer heeft gestuurd (TK 2018–2019, 2910). Het artikel waarnaar wordt verwezen gaat in op de investeringen in het spoortraject van Haarlem naar Zandvoort. Deze zijn primair bedoeld om de bereikbaarheid van Zandvoort per trein op drukke dagen in de zomermaan-den te vergroten. Dit voornemen bestond al voordat sprake was van een mogelijke Formule 1 race in Zandvoort.

Vraag 5
Kent u de uitspraak van sportief directeur Jan Lammers van Dutch Grand Prix (DGP): «Voor mij is het glas twee derde vol. We gaan het gewoon doen.»?4

Antwoord 5
Ja.

Vraag 6
Wat vindt u van bovenstaande uitspraak, gedaan op het moment dat DGP zich publiekelijk uitgesproken heeft, bij monde van de andere DGP directeur Robert van Overdijk, dat de organisatie «zelf ook moet worden gecompen-seerd» en «als het evenement vanwege coronaperikelen alleen met minder publiek kan doorgaan, «zal iemand moeten bijspringen»»?5

Antwoord 6
Door de coronamaatregelen die we ten behoeve van de volksgezondheid hebben moeten nemen, kunnen evenementenorganisatoren in financiële problemen komen. We hebben daarvoor, met steun van uw Kamer, steun-maatregelen in het leven geroepen. Als een organisatie aan de eisen voldoet, kan zij daar gebruik van maken. Daar kunnen wij op voorhand geen organisa-tie van uitsluiten. De DGP voldoet echter niet aan de eisen van de garantiere-geling evenementen, omdat het evenement niet door de rijksoverheid is verboden. De DGP komt dan ook niet in aanmerking voor een financiële bijdrage uit deze regeling.

Vraag 7
Erkent u dat het verzoek om steun het imago van de wedstrijd, al enigszins gebutst door de vele rechtszaken rond de race, geen goed doen? Zo nee, op welke manier denkt u dat het op deze manier de hand ophouden het imago van het evenement en/of de Nederlandse overheid ten goede zal komen?

Antwoord 7
Nee, een verzoek om steun hoeft niet van invloed te zijn op het imago van het evenement of van de Nederlandse overheid. Er zijn meer sportevenemen-ten die financiële steun vragen aan de Nederlandse overheid. Ook in andere landen is dat gebruikelijk.

Vraag 8
Bent u bereid uw woord gestand te doen en ondubbelzinnig te verklaren geen steun te zullen verlenen om dit ondernemersrisico af te wentelen op de belastingbetaler? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8
Dit is niet aan de orde. De organisatoren hebben aangegeven dat de race doorgaat. Zij zullen zelf zorgdragen voor de financiering van het evenement. Daarvoor hebben ze geen financiële steun van de rijksoverheid gekregen. Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 9
Bent u tevens bereid om – midden in de klimaat- en biodiversiteitscrisis – het onzalige plan te schrappen om imponeervluchten uit te laten voeren door de luchtmacht boven dit evenement? Zo nee, waarom niet en hoe hoog zijn de kosten en wie betaalt die?

Antwoord 9
Vanwege de ontwikkelingen in Afghanistan heeft Defensie besloten om de fly past tijdens de Formule 1 in Zandvoort te annuleren.

Vraag 10
Hoe hoog is – bij benadering – de uitstoot van broeikasgassen van deze imponeervluchten?

Antwoord 10
Zie het antwoord op vraag 9.

Vraag 11
Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

Antwoord 11
Ja.

Vraag 12
Kunt u deze vragen beantwoorden ruim voordat het evenement plaatsvindt?

Antwoord 12
Ja.

Interessant voor jou

Vragen Ouwehand over de bezorgde brief van de 14-jarige Rosalinde Leijdekker aan de minister-president

Lees verder

Vragen Vestering over het nagenoeg gelijkblijvende gebruik van landbouwgif, ondanks beloftes voor een drastische afname

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer