Vragen Van Raan en Simons over nieuwe problemen die dreigen te ontstaan omdat de Commissie Werke­lijke Schade nog steeds onder­be­menst is


Indiendatum: sep. 2021

Schriftelijke vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Simons (BIJ1) over nieuwe problemen die dreigen te ontstaan omdat de Commissie Werkelijke Schade nog steeds onderbemenst is

 1. Bent u bekend met het artikel ‘Ouders klem tussen instanties Belastingdienst’[1] in Trouw op 10 september 2021?
 2. Klopt het dat er nieuwe noodsituaties dreigen te ontstaan (zoals gedwongen huisuitzettingen) doordat de wachttijd bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) veel te lang is? Zijn alle nieuwe noodsituaties die nu kunnen ontstaan in kaart gebracht? Welke noodsituaties zijn voorzien?
 3. Hoe kan het dat de CWS nog steeds onderbemenst is, terwijl u op 1 juli bij het debat over de hersteloperatie nog had gezegd dat u ging opschalen?[2]
 4. Klopt het dat het er in februari al duidelijk was dat er snel opgeschaald moest worden?
 5. Was het op 1 juli duidelijk dat dit net snel genoeg gebeurde? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom had u daar niets over gezegd?
 6. Waar is de begrote capaciteit op gebaseerd? Ligt er een realistische analyse van de werkdruk die op de CWS afkomt aan te grondslag? Is deze naar uw mening (nog steeds) realistisch?
  1. Zo ja, hoe kan het dan dat CWS het werk niet aankan?
  2. Zo nee, bent u dan bereid om een nieuw capaciteitsplan te komen waarin niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van het werk in de toekomst voldoende is geborgd?
 7. Is het budget dat voor de jaren 2021-2023 gereserveerd is voor de opschaling naar uw mening nog voldoende? Waarom wel of niet?
 8. Hoe staat het momenteel met de uitputting van het budget voor dit jaar?
 9. Wat kunt u doen om nieuwe noodsituaties zoals huisuitzettingen te voorkomen en bent u ook bereid om dit te doen?
 10. Hoe valt uw uitspraak dat “schrijnende situaties voorrang kunnen krijgen¨ te rijmen met de uitspraken van de woordvoerder van de CWS: “De woordvoerder zegt hierover: “De ouders die zich melden bij de CWS bevinden zich in de praktijk allemaal in schrijnende situaties. De CWS handelt de aanvragen daarom in volgorde van binnenkomst af.”). Aan welke schrijnende situaties refereerde u precies?
 11. Wat kunt u doen om de toenemende spanningen tussen UHT en de CWS met betrekking tot de werkwijzen en mandaten van beide instanties te verminderen, en de heling van de gedupeerde ouders weer centraal te stellen? Bent u ook bereid om dit op zo kort mogelijke termijn te doen?
 12. Kunt u binnen 24 uur de garantie aan de gedupeerde ouders afgeven dat het goedkomt? Kunt u deze vraag beantwoorden met ja of nee, gevolgd door een toelichting?


[1] Ouders klem tussen twee instanties: nieuwe blokkade in afhandeling toeslagenaffaire | Trouw

[2] https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03456