Schrif­te­lijke vragen Van Raan over de meldingen die gedaan zijn bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) maar zijn ‘kwijt­ge­raakt’


Indiendatum: 9 sep. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de meldingen die gedaan zijn bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) maar zijn ‘kwijtgeraakt’

  • Bent u bekend met het bericht ‘Deel meldingen bij BAS verdwijnt in het ronde archief’?[1]

  • Kunt u bevestigen dat meldingen gedaan bij het BAS niet waren opgenomen in de jaarrapportage? Om hoeveel procent van de meldingen ging het in dit geval?

  • Hoe kan het gebeuren dat meldingen, gedaan bij het BAS, kwijtraken?

  • Op welke manieren wordt er gebruik gemaakt van de informatie van het BAS?

  • Erkent u dat er op deze wijze een vertekend beeld is ontstaan van het aantal meldingen? En wat betekent dit voor het verdere gebruik van de rapportage wanneer deze achteraf niet juist bleek?

  • Erkent u dat zo’n situatie het al zeer gebrekkige vertrouwen alleen maar verder ondermijnt?

  • Kunt u zich herinneren dat uw voorgangster in 2017 al zei: “als dat soort fouten naar buiten komen, dan denken mensen: hé, wat is hier aan de hand? Daar worden ze achterdochtig van en dat wakkert de zorgen alleen maar aan. Het zal tijd kosten om het vertrouwen terug te winnen”?[2]

  • Bent u van mening dat het sinds 2017 gelukt is om het vertrouwen te herwinnen? Zo ja, op basis waarvan komt u tot die conclusie? Zo nee, waarom is dat niet gelukt en welke consequenties verbind u daar aan?


[1] https://schipholwatch.nl/2021/09/07/deel-meldingen-bij-bas-verdwijnt-in-het-ronde-archief/

[2] https://www.destentor.nl/lelystad/lelystad-deukt-vertrouwen-in-de-overheid~a417bac2/