Vragen Van Kooten-Arissen en Van Raan over bericht dat Fransen nieuwe jacht op grutto niet uitsluiten


Vragen van de leden Van Kooten-Arissen en Van Raan (PvdD) aan de ministers van LNV en BuZa over het bericht dat Fransen nieuwe jacht op de grutto niet uitsluiten.

  1. Kent u het bericht ‘Fransen sluiten nieuwe jacht op de grutto niet uit’? [1]
  2. Is het waar dat er in Frankrijk nog steeds op de wulp gejaagd wordt?
  3. Deelt u de mening dat de jacht in Frankrijk op in Nederland beschermde trekvogels als de wulp directe schade toebrengt aan de Nederlandse populatie wulpen? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat een heropening van de jacht op de grutto, de Nederlandse inspanningen om de gruttostand te verbeteren te niet zou kunnen doen, en dat er dus een direct Nederlands belang is?
  5. Is het mogelijk de import van geschoten wulpen en grutto’s vanuit Frankrijk uit te sluiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u die effectueren en op welke termijn en wijze?
  6. Bent u bereid protest aan te tekenen bij de France regering tegen de jacht op de wulp en de mogelijke heropening van de jacht op de grutto? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

[1] https://frieschdagblad.nl/2018/7/26/fransen-sluiten-een-nieuwe-jacht-op-de-grutto-niet-uit