Vragen Wassenberg over het verbod op verrijkte kooien voor leghennen


Indiendatum: jan. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het verbod op verrijkte kooien voor leghennen

  1. Kunt u bevestigen dat het, veertien jaar na de aangenomen motie Thieme, sinds 1 januari 2021 eindelijk verboden is om leghennen te houden in zogenaamde ‘verrijkte kooien’, waarin de dieren nauwelijks meer dan 1 a4-tje ruimte en een zitstok van 15 centimeter per kip hebben?[1]
  2. Kunt u bevestigen dat in 2018 meer dan zes miljoen dieren (6.234.000 leghennen, exclusief opfokleghennen) nog in verrijkte kooien moesten leven?[2]
  3. Kunt u bevestigen dat er in 2019 nog 14 bedrijven waren die leghennen hielden in verrijkte kooien?[3]
  4. Kunt u garanderen dat in de Nederlandse pluimveehouderij op 1 januari 2021 geen enkele kip meer haar leven hoeft te slijten in een verrijkte kooi? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze laat u dit controleren?
  5. Klopt het dat u niet de NVWA laat handhaven op het verbod op verrijkte kooien, maar dat u dit overlaat aan de private organisatie COKZ (Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken)?[4] Zo ja, waarom? Zo nee, hoe zit het dan?
  6. Zijn alle bedrijven met verrijkte kooien inmiddels al gecontroleerd en hoe houdt u als minister hier zicht op?
  7. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden?


[1] Aangenomen motie Thieme c.s. over een verbod op de verrijkte kooi, Kamerstuk 30 800 XIV, nr. 65

[2] Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 8

[3] Kamerstuk 35 300 XIV, nr. 7

[4] Kamerstuk 33 835, nr. 173

Live Kijk mee