Vragen Thieme: rappor­tages over MH17 naar de Kamer


Indiendatum: feb. 2015

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Van Bommel (SP), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), De Roon (PVV), Thieme (PvdD) en Van Ojik (GroenLinks) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de tussenrapportages van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoeken

1
Klopt het dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid drie onderzoeken verricht, die betrekking hebben op de MH17, namelijk:

a. Onderzoek naar de oorzaak van het neerstorten van het vliegtuig;

b. Onderzoek naar de besluitvorming over vliegroutes en de risico-afweging die is gemaakt bij de keuze voor de vliegroute over Oost-Oekraïne;

c. Onderzoek naar de totstandkoming van passagierslijsten?

2
Klopt het dat slechts van het eerste deelonderzoek (naar de oorzaak) een tussenrapportage openbaar gemaakt is?

3
Herinnert u zich dat u gezegd heeft dat het tweede deelonderzoek (het onderzoek naar de besluitvorming) plaatsvindt binnen het kader van Annex 13 van het ICAO verdrag? (Zie antwoord 80 op vragen van de commissie die op 3 februari beantwoord zijn en antwoord 20 van de vragen van Sjoerdsma en Omtzigt, die die dag beantwoord zijn)? 1)

4
Klopt het dat bij een onderzoek onder Annex 13 van het ICAO verdrag sprake is van een preliminary report, een accident data report en een incident data report (Attachment B bij Annex 13 van het ICAO-verdrag)?

5
Kunt u aangeven welke rapportages, zoals bovenstaande maar ook andere, gemaakt zijn over het onderzoek, wanneer die klaar waren en wanneer de regering kennisgenomen heeft van die rapportages?

6
Kunt u elk van deze rapportages met de Kamer delen?

7
Kunt u deze vragen voor donderdag 5 februari 14.00 uur beantwoorden, zodat de antwoorden betrokken kunnen worden bij het Algemeen overleg MH17 op die dag?

1) Brief regering, Lijst van vragen en antwoorden over stand van zaken brief MH17, 3 februari 2015 (zaaknummer: 2015Z01701) en antwoord op schriftelijke vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Omtzigt (CDA) over de Nederlandse informatiepositie in aanloop naar de MH-17 ramp, 3 februari 2015 (documentnr. 2015D03492)

Indiendatum: feb. 2015
Antwoorddatum: 5 feb. 2015

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Van Bommel (SP), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), De Roon (PVV), Thieme (PvdD) en Van Ojik (GroenLinks) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de tussenrapportages van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoeken (ingezonden 4 februari 2015).

Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 6 februari 2015).

Vraag 1

Klopt het dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid drie onderzoeken verricht, die betrekking hebben op de MH17, namelijk: a.Onderzoek naar de oorzaak van het neerstorten van het vliegtuig; b.Onderzoek naar de besluitvorming over vliegroutes en de risico-afweging die is gemaakt bij de keuze voor de vliegroute over Oost-Oekraïne; c.Onderzoek naar de totstandkoming van passagierslijsten?

Antwoord 1

De Onderzoeksraad heeft laten weten dat de Raad drie onderzoeken verricht naar aanleiding van de vliegramp met de MH17. Het eerste onderzoek, het onderzoek naar de toedracht van de crash, wordt uitgevoerd volgens Annex 13 van het ICAO-verdrag. De vliegroute van vlucht MH17 maakt deel uit van dit onderzoek. In het rapport van eerste bevindingen van dit onderzoek zijn op 9 september 2014 ook de eerste bevindingen met betrekking tot de vliegroute opgenomen. Het tweede onderzoek, het onderzoek naar de besluitvorming over vliegroutes en de risicoafweging die daarbij wordt gemaakt, heeft een bredere strekking dan de vliegroute van vlucht MH17. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het derde onderzoek betreft een onderzoek naar de beschikbaar-heid van passagierslijsten. Dit onderzoek wordt eveneens uitgevoerd op basis van de rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze wet schrijft geen tussentijdse rapportage voor.

Vraag 2

Klopt het dat slechts van het eerste deelonderzoek (naar de oorzaak) een tussenrapportage openbaar gemaakt is?

Antwoord 2
Dat klopt.

Vraag 3
Herinnert u zich dat u gezegd heeft dat het tweede deelonderzoek (het onderzoek naar de besluitvorming) plaatsvindt binnen het kader van Annex 13 van het ICAO verdrag? (Zie antwoord 80 op vragen van de commissie die op 3 februari beantwoord zijn en antwoord 20 van de vragen van Sjoerdsma en Omtzigt, die die dag beantwoord zijn)?1

Antwoord 3
Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 4
Klopt het dat bij een onderzoek onder Annex 13 van het ICAO verdrag sprake is van een preliminary report, een accident data report en een incident data report (Attachment B bij Annex 13 van het ICAO-verdrag)?

Antwoord 4
Bij de vliegramp met de MH17 is sprake van een accident en niet van een incident. Bij een accident vereist Annex 13 van het ICAO verdrag de volgende rapportages: een preliminary report en een final report. Daarnaast stuurt de Onderzoeksraad na publicatie van het eindrapport een accident data report aan ICAO. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft laten weten dat de Onderzoeksraad in het rapport van eerste bevindingen (het preliminary report) op 9 september 2014 meer informatie heeft gegeven dan op basis van het ICAO-verdrag is voorgeschreven. Bovendien heeft de Raad besloten het rapport van eerste bevindingen openbaar te maken, hetgeen niet verplicht is.

Vraag 5
Kunt u aangeven welke rapportages, zoals bovenstaande maar ook andere, gemaakt zijn over het onderzoek, wanneer die klaar waren en wanneer de regering kennisgenomen heeft van die rapportages?

Antwoord 5
De Onderzoeksraad heeft op 9 september 2014 een rapport van eerste bevindingen (een preliminary report) inzake de oorzaak van de vliegramp gepubliceerd. De Onderzoeksraad heeft desgevraagd laten weten dat het van de onderzoeken naar de besluitvorming over vliegroutes en naar de passagierslijsten geen rapporten van eerste bevindingen zijn opgesteld.

Vraag 6
Kunt u elk van deze rapportages met de Kamer delen?

Antwoord 6
Het rapport van eerste bevindingen dat de Onderzoeksraad heeft gepubli-ceerd, is openbaar en is te vinden op de website van de Onderzoeksraad.

Vraag 7
Kunt u deze vragen voor donderdag 5 februari 14.00 uur beantwoorden, zodat de antwoorden betrokken kunnen worden bij het Algemeen overleg MH17 op die dag?

Antwoord 7
Ja