Vragen Thieme: rappor­tages over MH17 naar de Kamer


Indiendatum: feb. 2015

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Van Bommel (SP), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), De Roon (PVV), Thieme (PvdD) en Van Ojik (GroenLinks) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de tussenrapportages van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoeken

1
Klopt het dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid drie onderzoeken verricht, die betrekking hebben op de MH17, namelijk:

a. Onderzoek naar de oorzaak van het neerstorten van het vliegtuig;

b. Onderzoek naar de besluitvorming over vliegroutes en de risico-afweging die is gemaakt bij de keuze voor de vliegroute over Oost-Oekraïne;

c. Onderzoek naar de totstandkoming van passagierslijsten?

2
Klopt het dat slechts van het eerste deelonderzoek (naar de oorzaak) een tussenrapportage openbaar gemaakt is?

3
Herinnert u zich dat u gezegd heeft dat het tweede deelonderzoek (het onderzoek naar de besluitvorming) plaatsvindt binnen het kader van Annex 13 van het ICAO verdrag? (Zie antwoord 80 op vragen van de commissie die op 3 februari beantwoord zijn en antwoord 20 van de vragen van Sjoerdsma en Omtzigt, die die dag beantwoord zijn)? 1)

4
Klopt het dat bij een onderzoek onder Annex 13 van het ICAO verdrag sprake is van een preliminary report, een accident data report en een incident data report (Attachment B bij Annex 13 van het ICAO-verdrag)?

5
Kunt u aangeven welke rapportages, zoals bovenstaande maar ook andere, gemaakt zijn over het onderzoek, wanneer die klaar waren en wanneer de regering kennisgenomen heeft van die rapportages?

6
Kunt u elk van deze rapportages met de Kamer delen?

7
Kunt u deze vragen voor donderdag 5 februari 14.00 uur beantwoorden, zodat de antwoorden betrokken kunnen worden bij het Algemeen overleg MH17 op die dag?

1) Brief regering, Lijst van vragen en antwoorden over stand van zaken brief MH17, 3 februari 2015 (zaaknummer: 2015Z01701) en antwoord op schriftelijke vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Omtzigt (CDA) over de Nederlandse informatiepositie in aanloop naar de MH-17 ramp, 3 februari 2015 (documentnr. 2015D03492)