Vragen Teunissen over het bericht dat de veiligheid van vuur­pijlen niet gega­ran­deerd kan worden


Schriftelijke vragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de veiligheid van vuurpijlen niet gegarandeerd kan worden.

 1. Kent u het bericht ‘Verplichte lanceerstandaarden vuurpijlen afgekeurd, branche moet haast maken”? [1],[2],[3]
 2. Klopt het dat de lanceerstandaarden reeds omvielen bij windsnelheden van 5 m/s (3 Beaufort)?
 3. Waarom worden lanceerstandaarden slechts getest bij windkracht 3 terwijl de kans zeer reëel is dat gedurende de afsteekperiode zich hogere windsnelheden voordoen?
 4. Bent u bereid om de nog te testen lanceerstandaarden ook bij hogere windsnelheden te testen? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan naar uw mening een gefundeerde uitspraak gedaan worden over de veiligheid van het afsteken van vuurwerkpijlen als de lanceerstandaarden niet zijn getest in windsnelheden boven de 3 Beaufort?
 6. Vindt u het ook zorgelijk dat geen één lanceerapparaat voor vuurwerkpijlen veilig blijkt te zijn? Zo nee, waarom niet?
 7. Denkt u dat het realistisch is dat Nederlandse vuurwerkimporteurs nog voor het komende Oud & Nieuw een veilig lanceerapparaat weten te vinden? Zo ja, waarop baseert u dat?
 8. Staat u nog steeds achter uw eerder gedane toezegging om een verbod op de verkoop van vuurwerkpijlen in te stellen indien de lanceerapparaten niet veilig blijken te zijn? Zo nee, waarom niet?
 9. Kunt u een inschatting maken van de reeds bestelde hoeveelheid vuurpijlen en de waarde die zij representeren?
 10. Hoe lang krijgen de vuurwerkimporteurs nog de tijd om een veilig lanceerapparaat te vinden alvorens u overgaat tot een verbod op de verkoop van vuurwerkpijlen?
 11. Kan een verkoopverbod op vuurwerkpijlen nog op tijd geregeld worden voor het komende Oud & Nieuw? Zo nee, waarom niet?
 12. Bent u bereid om uit voorzorg alvast een verbod op de verkoop van vuurwerkpijlen gereed te maken? Zo nee, waarom niet?
 13. Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het AO Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing op 12 december 2018?


[1] https://nos.nl/artikel/2260350-verplichte-lanceerstandaarden-vuurpijlen-afgekeurd-branche-moet-haast-maken.html
[2] https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...
[3] https://www.ad.nl/politiek/all...