Vragen Teunissen en Van Raan over de roekeloze inves­te­rings­plannen van de fossiele industrie, waarmee ze de tempe­ra­tuur­doel­stel­lingen uit het Parij­s­ak­koord torpe­deren


Indiendatum: 17 mei 2022

Vragen van de leden Teunissen en Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Klimaat en Energie, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Financiën over de roekeloze investeringsplannen van de fossiele industrie, waarmee ze de temperatuurdoelstellingen uit het Parijsakkoord torpederen.

 1. Kent u het bericht “Revealed: the ‘carbon bombs’ set to trigger catastrophic climate breakdown”?[1]
 2. Kunt u de cijfers uit dit onderzoek van The Guardian bevestigen? Zo nee, welke cijfers kloppen niet?
 3. Erkent u dat de ‘koolstofbommen’ uit de investeringsplannen van de fossiele industrie de kans op het halen van de temperatuurdoelstellingen uit het Parijsakkoord minimaliseren? Zo nee, waarom niet?
 4. Beseft u hoe problematisch dat is?
 5. Erkent u dat de fossiele industrie met deze roekeloze investeringsplannen aanstuurt op wereldwijde klimaatontwrichting en ecocide? Zo nee, waaruit blijkt dat het niet zo is?
 6. Herinnert u zich het oordeel van secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres die, in reactie op recente IPCC-rapporten, sprak van code rood voor de mensheid, een crimineel gebrek aan leiderschap en dat het huidige energiebeleid zal leiden tot een onleefbare wereld?[2] [3] [4]
 7. Onderschrijft u de door Guterres op basis van het IPCC geschetste ernst van de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?
 8. Deelt u de mening dat de investeringsplannen van de fossiele industrie illustratief zijn voor het door Guterres benoemde criminele gebrek aan leiderschap? Zo nee, waarom niet?
 9. Beseft u dat deze fossiele bedrijven klaarblijkelijk niet van plan zijn om zelfstandig de juiste keuzes te maken voor het klimaat en dat ze liever hun ontwrichtende verdienmodel zo lang mogelijk in stand willen houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat betekent dit voor u en uw beleid?
 10. Deelt u de mening dat regeringsleiders wereldwijd moeten optreden tegen de ontwrichtende investeringsplannen van de fossiele industrie? Zo nee, waarom niet?
 11. Wat gaat u, op het internationale toneel, concreet doen om deze gevaarlijke investeringsplannen te stoppen?
 12. Welke barrières komt u hierbij tegen en hoe kunnen die barrières worden weggenomen?
 13. Kunt u een overzicht verschaffen van alle aan Nederland en/of Nederlands beleid gerelateerde investeringsplannen van bedrijven die geld verdienen aan fossiele producten?
 14. Hoe gaat u deze investeringsplannen stoppen?
 15. Bent u bereid om op de aankomende VN-klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh (COP27) een koploperspositie in te nemen door actief verzet te organiseren tegen nieuwe fossiele investeringsplannen? Zo nee, waarom niet?
 16. Bent u bereid om alsnog namens Nederland een handtekening te zetten onder de ‘Beyond Oil and Gas Alliance’?[5] Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/may/11/fossil-fuel-carbon-bombs-climate-breakdown-oil-gas

[2] https://news.un.org/en/story/2021/08/1097362

[3] https://news.un.org/en/story/2022/02/1112852

[4] https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-04-04/secretary-generals-video-message-the-launch-of-the-third-ipcc-report-scroll-down-for-languages

[5] https://beyondoilandgasalliance.com/