Vragen over zwanen­drifter in de fout


Indiendatum: mrt. 2014

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken over zwanendrifter in de fout

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Terreinwagen vol bebloede zwanen’[1]?
2. Kunt u bevestigen dat de zwanendrifter is bekeurd voor het overtreden van de Flora- en Faunawet?
3. Kunt u bevestigen dat deze zwanendrifter 18 zwanen in zijn terreinwagen had waarvan enkele besmeurd waren met bloed als gevolg van mishandeling?
4. Kunt u aangeven of er proces-verbaal is opgemaakt voor dierenmishandeling? Zo nee, waarom niet?
5. Deelt u de mening dat het overtreden van de Flora- en Faunawet en/of het mishandelen van dieren bij het gebruikmaken van een controversiële ontheffing een indicatie zijn dat een persoon niet op de juiste wijze met de ontheffing om kan gaan? Zo nee, waarom niet?
6. Beschikt de betreffende zwanendrifter over enige ontheffing of vergunning om zwanen te kunnen driften? Zo ja, welke zijn dat en kunnen deze ingetrokken worden vanwege genoemde overtredingen? Zo nee, waarom niet?
7. Controleert de NVWA nog steeds regelmatig de zwanendrifters? Zo ja, hoe vaak heeft er een onverwachte controle in het veld plaatsgevonden in 2013 en zijn er toen overtredingen vastgesteld?

[1] http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1142665/terreinwagen-vol-bebloede-zwanen.html

Indiendatum: mrt. 2014
Antwoorddatum: 10 apr. 2014

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Terreinwagen vol bebloede zwanen’? 1)

Antwoord: Ja.

2. Kunt u bevestigen dat de zwanendrifter is bekeurd voor het overtreden van de Flora- en Faunawet?

3. Kunt u bevestigen dat deze zwanendrifter 18 zwanen in zijn terreinwagen had en waarvan enkele zwanen besmeurd waren met bloed als gevolg van mishandeling?

4. Is er proces-verbaal opgemaakt voor dierenmishandeling? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2, 3 en 4: Er is geen bekeuring voor het overtreden van de Flora- en Faunawet uitgedeeld en er is geen proces-verbaal ter zake dierenmishandeling opgemaakt. Wel zijn de constateringen van de politie en de Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ter plaatse in een proces-verbaal vastgelegd. Op dit moment wordt bekeken óf er sprake is geweest van een overtreding van de wet- en regelgeving en zo ja welke.

5. Deelt u de mening dat het overtreden van de Flora- en Faunawet en/of het mishandelen van dieren bij het gebruikmaken van een controversiële ontheffing een indicatie zijn dat een persoon niet op de juiste wijze met de ontheffing om kan gaan? Zo nee, waarom niet?

6. Beschikt de betreffende zwanendrifter over enige ontheffing of vergunning om zwanen te kunnen driften? Zo ja, welke zijn dat en kunnen deze ingetrokken worden vanwege genoemde overtredingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5 en 6: Betrokkene heeft een ontheffing, verleend op grond van de Flora- en faunawet (Ffw), van de ringplicht voor de ongeringde met een tatoeage gemerkte knobbelzwanen (Cygnus olor) die hij op de dag van ontheffingsverlening (8 oktober 2013) als broedpaar hield.

Het overtreden van de Flora- en faunawet (Ffw) of dierenwelzijnsregelgeving kan aanleiding zijn om een ontheffing, verleend op grond van de Ffw, in te trekken. Voorts verwijs ik u naar het antwoord op vraag 2 t/m 4.

7. Controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de zwanendrifters nog steeds regelmatig? Zo ja, hoe vaak heeft er een onverwachte controle in het veld plaatsgevonden in 2013 en zijn er toen overtredingen vastgesteld?

Antwoord: In 2013 zijn geen controles uitgevoerd. De NVWA heeft zal dit jaar controles te gaan uitvoeren en bij overtredingen handhavend op treden.

1) http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1142665/terreinwagen-vol-bebloede-zwanen.html

Interessant voor jou

Vragen over het verkrijgen van een Europees patent op soja door Monsanto

Lees verder

Vragen over de komst van een megastal in Grubbenvorst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer