Vragen over voor­beeld­functie Koninklijk Huis in relatie tot plezier­jacht


Indiendatum: sep. 2012

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Algemene Zaken over de voorbeeldfunctie van leden van het Koninklijk huis in relatie tot de plezierjacht.

1. Kent u het bericht ‘ Hond kroonprins gewond bij jacht langs de Dinkel’? [1]

2. Is het waar dat ZKH Prins Willem Alexander jaagt op eenden? Zo ja, acht u een dergelijke hobby te combineren met de voorbeeldpositie van leden van de Koninklijke familie? Zo nee, wat gaat u doen om dit beschadigende beeld te herstellen?

3. Was het met publiek geld gefinancierde Koninklijk jachtdepartement direct of indirect faciliterend betrokken bij deze jachtpartij? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, kunt u uw antwoord nader toelichten?

4. Kunt u uiteenzetten of met publieke middelen gefinancierde beveiligingsmedewerkers bij deze jachtpartij aanwezig of betrokken waren? Zo ja, acht u het correct dat de uitoefening van een zeer omstreden hobby met publieke middelen gefaciliteerd wordt en waarom? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat betrokkenheid van leden van het Koninklijk huis bij het voor het plezier doden van dieren schadelijk is voor het imago van een instituut dat met publieke middelen gefinancierd wordt? Zo ja, bent u bereid met de Koninklijke familie tot afspraken te komen om betrokkenheid bij dergelijke activiteiten in binnen- en buitenland niet meer te laten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

6. Kent u de openbare spijtbetuiging van Koning Juan Carlos naar aanleiding van diens betrokkenheid bij de plezierjacht in Afrika? [2] Zo ja, bent u bereid ook onze Kroonprins te vragen spijt te betuigen over het voorval en beterschap te beloven aan de Nederlandse burgers die de plezierjacht in overgrote meerderheid afwijst? Zo nee, bent u bereid daarvan kennis te nemen en met de Kroonprins te overleggen op welke wijze hij zijn spijt kan betuigen over de gevolgen van zijn betrokkenheid bij de plezierjacht?

[1]http://www.tctubantia.nl/regio/twente/11670111/Hond-kroonprins-gewond-bij-jacht-langs-Dinkel.ece
[2]http://nos.nl/video/363693-spaanse-koning-betuigt-spijt.html

Indiendatum: sep. 2012
Antwoorddatum: 14 sep. 2012

1. Kent u het bericht ‘ Hond kroonprins gewond bij jacht langs de Dinkel’?

2. Is het waar dat ZKH Prins Willem Alexander jaagt op eenden? Zo ja, acht u een dergelijke hobby te combineren met de voorbeeldpositie van leden van het Koninklijk Huis? Zo nee, wat gaat u doen om dit beschadigende beeld te herstellen?

3. Was het met publiek geld gefinancierde Koninklijk jachtdepartement direct of indirect faciliterend betrokken bij deze jachtpartij? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, kunt u uw antwoord nader toelichten?

4. Kunt u uiteenzetten of met publieke middelen gefinancierde beveiligingsmedewerkers bij deze jachtpartij aanwezig of betrokken waren? Zo ja, acht u het correct dat de uitoefening van een zeer omstreden hobby met publieke middelen gefaciliteerd wordt en waarom? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat betrokkenheid van leden van het Koninklijk Huis bij het voor het plezier doden van dieren schadelijk is voor het imago van een instituut dat met publieke middelen gefinancierd wordt? Zo ja, bent u bereid met de leden van het Koninklijk Huis tot afspraken te komen om betrokkenheid bij dergelijke activiteiten in binnen- en buitenland niet meer te laten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

6. Kent u de openbare spijtbetuiging van Koning Juan Carlos naar aanleiding van diens betrokkenheid bij de plezierjacht in Afrika? 2) Zo ja, bent u bereid ook de Kroonprins te vragen spijt te betuigen over het voorval en beterschap te beloven aan de Nederlandse burgers die de plezierjacht in overgrote meerderheid afwijzen ? Zo nee, bent u bereid daarvan kennis te nemen en met de Kroonprins te overleggen op welke wijze hij zijn spijt kan betuigen over de gevolgen van zijn betrokkenheid bij de plezierjacht?

Antwoord op vraag 1 tot en met 6:
Voor de jacht gelden wettelijke regels. Iedereen die deze regels volledig in acht neemt, kan jagen. De jacht op eenden is wettelijk toegestaan. Het departement Faunabeheer is verantwoordelijk voor het faunabeheer op het Kroondomein en de Horsten. De rijksbegroting bevat middelen voor de beveiliging van personen die hiervoor in aanmerking komen.