Vragen over thuis­slachting konijnen


Indiendatum: dec. 2011

Vragen van het lid Thieme aan de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie over thuisslachting konijnen.

1. Is u bekend dat er o.a. op markplaats levende konijnen te koop worden aangeboden om ‘thuis klaar te maken’ [1]?

2. Deelt u de mening dat er hard opgetreden moet worden tegen het te koop aanbieden van levende dieren voor de private slacht, gezien het feit dat thuisslachting strafbaar is? Zo nee, waarom niet?

3. Welke maatregelen worden er genomen om dit soort thuisslachting te voorkomen?

4. Wordt er door de dierenpolitie of nVWA actie ondernomen om dit soort adverteerders rond de kerst- en andere feestdagen op te sporen en te bestraffen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om extra maatregelen te nemen om dergelijke commerciële aanbiedingen tijdens feestdagen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

6. En bent u bereid om tijdens de kerstperiode extra capaciteit in te zetten ter controle en handhaving van het verbod op thuisslachtingen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://dieren.marktplaats.nl/konijnen/511375450-mooie-kerst-konijnen-te-koop.html

Indiendatum: dec. 2011
Antwoorddatum: 2 jan. 2012

1. Is het u bekend dat er o.a. op markplaats levende konijnen te koop worden aangeboden om ‘thuis klaar te maken’? [1]

Ja.

2. Deelt u de mening dat er hard opgetreden moet worden tegen het te koop aanbieden van levende dieren voor de private slacht, gezien het feit dat thuisslachting strafbaar is? Zo nee, waarom niet?

3. Welke maatregelen worden er genomen om dit soort thuisslachting te voorkomen?

Thuisslachting voor privaat gebruik is onder voorwaarden toegestaan en niet strafbaar. De slacht voor eigen privaat gebruik is uitgezonderd van de werkingssfeer van de Europese voedselveiligheidswetgeving. Wel dient de particulier te voldoen aan de regels voor het doden van dieren zoals vastgelegd in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) en het besluit ”doden van dieren”. De NVWA houdt toezicht op de naleving van deze regelgeving.
De website “marktplaats” informeert de gebruiker dat het niet is toegestaan om dieren aan te bieden of te vragen in strijd met de geldende wetgeving.

4. Wordt er door de dierenpolitie of de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit actie ondernomen om dit soort adverteerders rond de kerst- en andere feestdagen op te sporen en te bestraffen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om extra maatregelen te nemen om dergelijke commerciële aanbiedingen tijdens feestdagen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om tijdens de kerstperiode extra capaciteit in te zetten ter controle en handhaving van het verbod op thuisslachtingen? Zo nee, waarom niet?

Thuisslachtingen zijn niet verboden. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de regelgeving voor het doden van dieren conform de GWWD.


dr. Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

[1] http://dieren.marktplaats.nl/konijnen/511375450-mooie-kerst-konijnen-te-koop.html

Interessant voor jou

Vragen over het bericht dat Japan geld voor slachtoffers aardbeving aan walvisjacht besteedt

Lees verder

Vragen (aanvullend) over de 28 in beslag genomen pony's in Elkenrade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer