Vragen over onge­do­cu­men­teerden mensen in Nederland


Indiendatum: 29 nov. 2022

Vragen Marieke Koekkoek (Volt), Suzanne Kröger (Groenlinks), Sylvana Simons (Bij1) en Eva Akerboom (PvdD) aan de staatssecretaris van J&V over ongedocumenteerden mensen in Nederland

 1. Kunt u reflecteren op het artikel ‘Ook zonder papieren verdien je in dit land een menswaardig bestaan'?
 2. Hoeveel ongedocumenteerden verblijven er op dit moment in Nederland? Hoeveel van deze mensen vallen buiten alle huidige procedures en kunnen niet terugkeren naar het land van herkomst? Om wat voor soort groepen mensen gaat dit (bijvoorbeeld minderjarigen die normaliter schoolplicht zouden hebben of ouderen)?
 3. Bent u bekend met de volgende initiatieven en wilt u ook een reflectie geven op deze initiatieven:
  1. Het Duitse Duldung Model?[1]
  2. Het Ierse ‘Regularisation Programme’?[2]
 4. Initiatieven in New York, New Haven, Zürich,[3] Parijs, Madrid en Barcelona[4] om ongedocumenteerden een stadspas te verlenen?
 5. Bent u bereid te onderzoeken of en hoe deze initiatieven in Nederland geïmplementeerd zouden kunnen worden teneinde meer mogelijkheden te creëren voor ongedocumenteerden? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u bereid met betrokken organisaties samen te werken om ervoor te zorgen dat ongedocumenteerden toegang tot stadsvoorzieningen op het gebied van veiligheid, welzijn, onderwijs en OV krijgen? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid te onderzoeken wat de opties zijn voor oudere ongedocumenteerden, 55+ en langer dan 15 jaar in Nederland, zodat zij een prettige oude dag kunnen hebben? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u bereid, samen met de minister van OCW, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de Kinderombudsman een nationaal onderwijsconvenant te creëren met als doel de groep Dreamers in Nederland perspectief te bieden op een opleiding en een baan in ons land. Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.infomigrants.net/en/post/41820/explainer-what-germanys-asylum-reform-means-for-migrants-with-a-duldung
[2] https://picum.org/2022-irish-regularisation-programme-the-long-fight-of-undocumented-people/
[3] https://www.infomigrants.net/en/post/41370/city-card-welcome-news-for-undocumented-migrants-in-zurich
[4] https://cmise.web.ox.ac.uk/home