Vragen over honderden dode varkens die zijn aange­troffen in Limburg


Indiendatum: nov. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over honderden dode varkens die zijn aangetroffen in Limburg

1. Kent u het bericht ‘honderden dode varkens aangetroffen op boerderij in Limburg’[1]?

2. Kunt u aangeven waarom de naam van de gemeente waar deze zaak speelt niet bekend zou mogen worden?

3. Is het juist dat op de boerderij in kwestie geen elektriciteit aanwezig was? Kunt u aangeven hoelang deze situatie al duurde en hoe de stallen gekoeld en geventileerd werden tijdens warme perioden?

4. Is het juist dat er kadavers aangetroffen zijn van ‘enkele jaren oud’? Zo ja, hoe lang hebben de kadavers daar gelegen en waarom is daar niet eerder tegen opgetreden?

5. Kunt u aangeven wanneer de betreffende veehouder voor het laatst gecontroleerd is door de nVWA? Wat was het resultaat van die controle?

6. Kunt u aangeven hoe vaak een veehouderij gemiddeld gecontroleerd wordt door de nVWA?

7. Acht u een dergelijke frequentie toereikend en kunt u in uw antwoord ingaan op de relatie met de aangetroffen calamiteit?

8. Hoe lang kan wat u betreft een veehouderij voortgaan met wetsovertreding zoals hier gemeld, alvorens de nVWA op eigen initiatief maatregelen neemt?

9. Is het voorval voor u reden om de controlefrequentie bij veehouderijen op te voeren? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

[1] http://www.nu.nl/binnenland/2390068/honderden-dode-varkens-aangetroffen.html

Indiendatum: nov. 2010
Antwoorddatum: 14 dec. 2010

1. Kent u het bericht ‘honderden dode varkens aangetroffen op boerderij in Limburg’? 1)

Ja.


2. Kunt u aangeven waarom de naam van de gemeente waar deze zaak speelt niet bekend zou mogen worden?

De naam van de gemeente is in eerste instantie niet bekendgemaakt vanwege de privacybescherming van de betrokkenen. Pas nadat de gemeente Nederweert zelf haar naam in de media noemde, heeft de nVWA besloten om ook de gemeentenaam te noemen.

3. Is het waar dat op de boerderij in kwestie geen elektriciteit aanwezig was? Kunt u aangeven hoelang deze situatie al duurde en hoe de stallen gekoeld en geventileerd werden tijdens warme perioden?

Tijdens het bezoek van de nVWA op zaterdag 27 november 2010 werd geconstateerd dat er geen elektriciteit aanwezig was in de stal. Momenteel wordt onderzocht hoe lang deze situatie al duurde.

4. Is het waar dat er kadavers aangetroffen zijn van ‘enkele jaren oud’? Zo ja, hoe lang hebben de kadavers daar gelegen en waarom is daar niet eerder tegen opgetreden?

De kadavers die op zaterdag 27 november 2010 werden aangetroffen waren naar de inschatting van de dierenarts van de nVWA zo’n twee jaren oud. Nader onderzoek hiernaar is momenteel gaande.

5. Kunt u aangeven wanneer de betreffende veehouder voor het laatst gecontroleerd is door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)? Wat was het resultaat van die controle?

De betreffende veehouder is gecontroleerd in 2002, 2004 en 2007. Er waren toen geen indicaties dat dierenwelzijn een probleem was of zou kunnen worden.

6 t/m 9.

Kunt u aangeven hoe vaak een veehouderij gemiddeld gecontroleerd wordt door de nVWA?
Acht u een dergelijke frequentie toereikend? Kunt u in uw antwoord ingaan op de relatie met de aangetroffen calamiteit?
Hoe lang kan wat u betreft een veehouderij voortgaan met wetsovertreding zoals hier gemeld, alvorens de nVWA op eigen initiatief maatregelen neemt?
Is het voorval voor u reden om de controlefrequentie bij veehouderijen op te voeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

In 2009 zijn de volgende controles uitgevoerd door de nVWA op het gebied van dierenwelzijn op varkensbedrijven:

- 419 controles op het Varkensbesluit
- 275 controles in het kader van de inkomenssteun van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie
- 40 controles op basis van meldingen en klachten

Op een totaal aantal varkensbedrijven van 7.500 betekent dit, dat bijna 10% van de varkensbedrijven in Nederland in 2009 is gecontroleerd op dierenwelzijn. Enige overlap aan bedrijven heeft zich wellicht voorgedaan bij de controles op het Varkensbesluit en vanwege het GLB. Daarentegen worden ook in het kader van het toezicht op andere wetgeving jaarlijks controles uitgevoerd op varkensbedrijven. Daarbij komen ook soms dierenwelzijnszaken aan de orde.

Het huidige voorval vormt voor mij geen aanleiding om de controle­frequentie op varkensbedrijven op te voeren. Misstanden zoals deze kunnen nooit volledig worden uitgesloten.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

dr. Henk Bleker

1) http://www.nu.nl/binnenland/2390068/honderden-dode-varkens-aangetroffen.html

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen over de verkoop van bedreigde tonijn in Nederlandse supermarkten

Lees verder

Vragen over onderzoek naar robuuste dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer