Vragen over het zonder toestemming afschieten van een damhert


Indiendatum: nov. 2011

Vragen van het lid Thieme aan de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie over het zonder toestemming afschieten van een damhert

1. Kent u het bericht 'damhert zonder toestemming burgemeester afgeschoten [1]'?

2. Is het waar dat het hert zonder de vereiste toestemming is afgeschoten?

3. Kunt u aangeven of proces verbaal is opgemaakt van het in strijd met de regels afschieten van dit hert? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven welke stappen vervolgens ondernomen zullen worden?

4. Is het waar dat de jager in strijd met de wettelijke bepalingen heeft gehandeld? Zo nee, waarop is uw mening gebaseerd? Zo ja, welke consequenties heeft dit voor de jachtakte van de betreffende jager?

5. Deelt u de mening dat het eigenmachtig optreden van jagers in strijd met wettelijke regels een extra reden vormt uitvoering, regelgeving en toezicht op het faunabeleid vanuit gescheiden organen te doen plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

[1]http://www.westonline.nl/nieuws/damhert-zonder-toestemming-burgemeester-afgeschoten

Indiendatum: nov. 2011
Antwoorddatum: 2 dec. 2011

1. Kent u het bericht “Damhert zonder toestemming burgemeester afgeschoten”? [1]

Ja.


2, 3, en 4

Is het waar dat het hert zonder de vereiste toestemming is afgeschoten?

Kunt u aangeven of proces-verbaal is opgemaakt van het in strijd met de regels afschieten van dit hert? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven welke stappen vervolgens ondernomen zullen worden?

Is het waar dat de jager in strijd met de wettelijke bepalingen heeft gehandeld? Zo nee, waarop is uw mening gebaseerd? Zo ja, welke consequenties heeft dit voor de jachtakte van de betreffende jager?

De burgemeester van Leiderdorp is bevoegd om de genoemde toestemming te verlenen. Het is niet aan mij om daarover vragen te beantwoorden, maar aan het college van B&W. Ik verwijs dan ook naar het antwoord van het college op de vragen van de Groenlinks-fractie in de gemeenteraad. Zie daarvoor de agenda van de Raad van 11 november 2011, agendapunt 3.


5. Deelt u de mening dat het eigenmachtig optreden van jagers in strijd met wettelijke regels een extra reden vormt uitvoering, regelgeving en toezicht op het faunabeleid vanuit gescheiden organen te doen plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Er is hier geen sprake van eigenmachtig optreden van een jager. Ik zie in dit incident dan ook geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop beleid, uitvoering en toezicht zijn georganiseerd.

[1]http://www.westonline.nl/nieuws/damhert-zonder-toestemming-burgemeester-afgeschoten

Interessant voor jou

Vragen over de afname van vleermuizen

Lees verder

Vragen over ongelukken tijdens het vervoer van dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer