Vragen over het serveren van halal voedsel tijdens NSS2014


Indiendatum: mrt. 2014

1. Kent u het bericht '11 dingen die u nog niet wist over de nucleaire top[1]'?

2. Is het waar dat al het geserveerde voedsel tijdens NSS2014 halal is?

3. Kunt u aangeven of er vlees geserveerd is tijdens NSS2014?

4. Indien er vlees geserveerd is, was dit dan afkomstig van onverdoofd geslachte dieren? Zo nee, kunt u aangeven hoe het vlees dan toch het predicaat halal kon krijgen?

5. Deelt u de mening dat niemand ongevraagd vlees afkomstig van onverdoofd geslachte dieren geserveerd zou moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat wie vlees geserveerd krijgt van onverdoofd geslachte dieren daarvan tenminste tevoren uitdrukkelijk op de hoogte gesteld zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid niet langer vlees van onverdoofd geslachte dieren te serveren bij maaltijden die in opdracht van de Nederlandse overheid geserveerd worden? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bereid toe te zeggen dat vlees van onverdoofd geslachte dieren niet langer de norm zal vormen bij maaltijden die in opdracht van de Nederlandse overheid geserveerd worden? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/30400/Nucleaire-top-Den-Haag/article/detail/3620062/2014/03/21/Elf-dingen-die-u-nog-niet-wist-over-de-nucleaire-top-in-Den-Haag.dhtml

Indiendatum: mrt. 2014
Antwoorddatum: 25 mrt. 2014

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het serveren van halal voedsel tijdens NSS2014 (ingezonden
26 maart 2014).

1 Kent u het bericht “11 dingen die u nog niet wist over de nucleaire top”?[1]

Antwoord

Ja.

2 Is het waar dat al het geserveerde voedsel tijdens NSS2014 halal is?

Antwoord

Nee.

3 Kunt u aangeven of er vlees geserveerd is tijdens NSS2014?

Antwoord

Ja, er is ook vlees geserveerd.

4 Indien er vlees geserveerd is, was dit dan afkomstig van onverdoofd geslachte dieren? Zo nee, kunt u aangeven hoe het vlees dan toch het predicaat halal kon krijgen?

Antwoord

De cateraar heeft zowel vlees van reguliere herkomst als vlees dat halal gecertificeerd is gebruikt. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de halal certificerende partijen aan welke specifieke eisen het vlees moet voldoen om dit predicaat te krijgen. Tijdens de NSS is, daar waar dit logistiek mogelijk was, aangegeven welke producten ‘halal’ waren en welke niet.

5 Deelt u de mening dat niemand ongevraagd vlees afkomstig van onverdoofd geslachte dieren geserveerd zou moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

6 Deelt u de mening dat wie vlees geserveerd krijgt van onverdoofd geslachte dieren daarvan tenminste tevoren uitdrukkelijk op de hoogte gesteld zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5 en 6

De Europese Commissie studeert momenteel, mede op verzoek van het Europees Parlement, op de mogelijkheid om vlees van onverdoofd geslachte dieren verplicht te etiketteren. Het kabinet volgt de ontwikkelingen hieromtrent op de voet. Met een dergelijke etikettering zal eenieder hierover vooraf geïnformeerd kunnen worden.

7 Bent u bereid niet langer vlees van onverdoofd geslachte dieren te serveren bij maaltijden die in opdracht van de Nederlandse overheid geserveerd worden? Zo nee, waarom niet?

8 Bent u bereid toe te zeggen dat vlees van onverdoofd geslachte dieren niet langer de norm zal vormen bij maaltijden die in opdracht van de Nederlandse overheid geserveerd worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7 en 8

Vlees van onverdoofd geslachte dieren is ook nu niet de norm bij maaltijden die in opdracht van de Nederlandse overheid geserveerd worden. Bij maaltijden die in opdracht van de Nederlandse overheid geserveerd worden, wordt rekening gehouden met de door de gasten aangegeven dieetwensen. Dit kunnen dieetwensen zijn op basis van gezondheidsvoorkeuren, ethische of religieuze overtuiging.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/30400/Nucleaire-top-Den-Haag/article/detail/3620062/2014/03/21/Elf-dingen-die-u-nog-niet-wist-over-de-nucleaire-top-in-Den-Haag.dhtml