Vragen over het op grote schaal illegaal couperen van paar­den­staarten


Indiendatum: aug. 2016

Vragen van het lid Wassenberg over het op grote schaal illegaal couperen van paardenstaarten.

  1. Kent u de berichten “Controles op staarten van trekpaarden”[1] en “Nostalgie van het trekpaard”[2], waaruit blijkt dat vrijwel alle paarden op de Nationale Tentoonstelling Trekpaarden gecoupeerd waren, ondanks het wettelijke verbod hierop?
  2. Kunt u aangeven hoeveel processen-verbaal de NVWA tijdens deze tentoonstelling heeft opgemaakt? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe is het op grote schaal tentoonstellen van gecoupeerde paarden te rijmen met uw antwoord op vragen van lid Van Gerven (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 1604) dat u bestuursrechtelijk zal handhaven op het tentoonstellingsverbod van paarden met geamputeerde staarten?
  4. Hoe vordert uw onderzoek naar effectievere handhaving van dit tentoonstellingsverbod? Op welke termijn en op welke wijze verwacht u de resultaten hiervan te kunnen implementeren?
  5. Deelt u de mening dat het teleurstellend is dat ondanks diverse verzoeken de KVTH het couperen niet op vrijwillige basis wilt uitbannen en dat het zorgwekkend is dat het dreigen met boetes en controles door de NVWA kennelijk geen effect sorteert? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe bent u voornemens zich in te spannen voor een cultuuromslag bij de KVTH?

[1] Controles op staarten van trekpaarden, Dagblad De Limburger 20 augustus 2016

[2] Nostalgie van het trekpaard, Dagblad De Limburger 22 augustus 2016

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer