Vragen over het lot van de paarden die na het fail­lis­sement van een zorg­boer­derij worden geveild


Indiendatum: jan. 2014

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het lot van de paarden die na het faillissement van een zorgboerderij worden geveild

1. Is het waar dat een ex-bestuurder van zorgboerderij/manage in Nuth wordt verdacht van grootschalige fraude met onder andere PGB-gelden en dat de zorgboerderij inmiddels failliet is verklaard?[1]

2. Is het waar dat als gevolg van dit faillissement de 28 paarden van deze zorgboerderij binnen enkele dagen geveild gaan worden waarbij het startbod vanaf 150 euro is gezet?

3. Deelt u de mening dat dieren geen spullen zijn zoals een koelkast of wasmachine die na een faillissement kunnen worden geveild? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat deze paarden niet de dupe mogen worden van het faillissement, al dan niet als gevolg van fraude in de zorg?

5. Deelt u de analyse dat deze paarden door de veiling een groot risico lopen het slachtoffer te worden van een ondoordachte (impuls)aankoop? Deelt u de analyse dat het risico zelfs groot is dat handelaren de paarden voor een prikkie in bezit krijgen en doorverkopen aan de slacht, waar ongeveer 400 euro per paard wordt betaald? Zo ja, wat gaat u doen om deze scenario’s te voorkomen? Zo nee, kunt u onderbouwen waarom u de risico’s op impulsaankopen en/of doorverkoop aan de slacht niet reëel acht?

6. Bent u bereid zich in te zetten voor het stopzetten van de veiling en in plaats van de veiling een deugdelijke herplaatsing van de paarden te faciliteren, bijvoorbeeld door ondersteuning van de Stichting Paard in Nood, zodat impulsaankopen voorkomen kunnen worden en het risico dat de dieren bij de slacht belanden wordt vermeden?

7. Bent u bekend met de zorgen van mensen uit de buurt die melden dat de verzorging van de paarden de afgelopen maanden al te wensen overliet? Heeft de NVWA de verzorging en het welzijn van de dieren de afgelopen maanden al gecontroleerd? Zo ja, wat waren de bevindingen van de inspecteurs? Zo neen, waarom niet?

8. Kunt u uiteenzetten in hoeverre en op welke wijze de NVWA betrokken was of is bij het besluit over de veiling van de dieren en het verdere verloop van dit proces?

[1] http://www.l1.nl/nieuws/240565-paarden-zorgboerderij-onder-hamer

Indiendatum: jan. 2014
Antwoorddatum: 10 feb. 2014

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over het lot van de paarden die na het faillissement van een zorgboerderij worden geveild (ingezonden 24 januari 2014).

1. Is het waar dat een ex-bestuurder van zorgboerderij/manege in Nuth wordt verdacht van grootschalige fraude met onder andere PGB-gelden en dat de zorgboerderij inmiddels failliet is verklaard?[1]

Antwoord: De zorgboerderij is inmiddels failliet verklaard. Over verdenkingen tegen personen worden geen mededelingen gedaan.

2. Is het waar dat als gevolg van dit faillissement de 28 paarden van deze zorgboerderij binnen enkele dagen geveild gaan worden waarbij het startbod vanaf 150 euro is gezet?

Antwoord: De veiling van de paarden is op 25 januari 2014 gestart en op 28 januari 2014 beëindigd. Er zijn 28 paarden aangeboden op de veiling. Eén paard werd aangeboden voor € 150,-. De overige startbedragen lagen tussen de €250,- en

€ 800,- . Het gemiddelde startbedrag was € 548,- per paard. De bedragen van de laatste biedingen op de veiling variëren tussen de € 780,- en € 16.300,- De 28 paarden hebben in totaal € 97.061,- opgebracht. De gemiddelde opbrengst is

€ 3466,- per paard. Deze bedragen zijn exclusief veilingkosten en btw.

3. Deelt u de mening dat dieren geen spullen zijn zoals een koelkast of wasmachine die na een faillissement kunnen worden geveild? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat deze paarden niet de dupe mogen worden van het faillissement, al dan niet als gevolg van fraude in de zorg?

5. Deelt u de analyse dat deze paarden door de veiling een groot risico lopen het slachtoffer te worden van een ondoordachte (impuls)aankoop? Deelt u de analyse dat het risico zelfs groot is dat handelaren de paarden voor een prikkie in bezit krijgen en doorverkopen voor de slacht, waar ongeveer 400 euro per paard wordt betaald? Zo ja, wat gaat u doen om deze scenario’s te voorkomen? Zo nee, kunt u onderbouwen waarom u de risico’s op impulsaankopen en/of doorverkoop voor de slacht niet reëel acht?

6. Bent u bereid om u in te zetten voor het stopzetten van de veiling en in plaats van de veiling een deugdelijke herplaatsing van de paarden te faciliteren, bijvoorbeeld door ondersteuning van de Stichting Paard in Nood, zodat impulsaankopen voorkomen kunnen worden en het risico dat de dieren bij de slacht belanden wordt vermeden?

Antwoord 3 t/m 6: Het afhandelen van faillissementen gebeurt conform de geldende regelgeving. Het maakt daarbij niet uit waardoor het faillissement is ontstaan. In het geval van een faillissement is het gebruikelijk om de aanwezige dieren die een waarde vertegenwoordigen, te verhandelen. Dat kan door ze aan te bieden op een veiling. De dieren worden beschermd door de bepalingen die zijn neergelegd in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Door de curator en BVA Auctions was een voorziening getroffen om tegemoet te komen aan het belang van de paarden. De paarden werden aangeboden onder voorbehoud van gunning. De curator en de pandhouder zouden zorgvuldig beslissen over het al dan niet toewijzen van de paarden aan de hoogste bieder. Het belang van de paarden zou daarbij voorop staan. Zoals aangegeven in mijn antwoord op vraag 2 was er sprake van zodanige biedingen op de paarden, dat impulsaankopen of aankopen voor de slacht onwaarschijnlijk waren. Het stopzetten van de veiling is gezien het voorgaande niet aan de orde.

7. Bent u bekend met de zorgen van mensen uit de buurt die melden dat de verzorging van de paarden de afgelopen maanden al te wensen overliet? Heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de verzorging en het welzijn van de dieren de afgelopen maanden al gecontroleerd? Zo ja, wat waren de bevindingen van de inspecteurs? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: Er hebben de NVWA geen meldingen bereikt over mogelijke welzijnsproblemen bij dit bedrijf.

In 2012 heeft de NVWA wel ondersteuning geleverd bij het onderzoek van de FIOD op de desbetreffende locatie van Tara-Manda in de vorm van expertise en het uitlezen van transpondernummers van de aanwezige paarden. Er zijn toen geen afwijkingen vastgesteld met betrekking tot het dierenwelzijn.

8. Kunt u uiteenzetten in hoeverre en op welke wijze de NVWA betrokken was of is bij het besluit over de veiling van de dieren en het verdere verloop van dit proces?

Antwoord: De NVWA is niet betrokken bij het besluit tot veiling van de paarden of het verdere verloop daarvan.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.l1.nl/nieuws/240565-paarden-zorgboerderij-onder-hamer