Vragen over biggen­sterfte door onder­koeling


Indiendatum: jan. 2014

1. Kent u het bericht “Biggen aan de knijper: levensreddende actie”?[1]

2. Vindt u het ophangen van biggen aan de oren met wasknijpers passen binnen de kabinetsvisie van een duurzame veehouderij? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u aangeven hoeveel biggen er jaarlijks sterven aan onderkoeling?

4. Kunt u aangeven wat het percentage hiervan is in verhouding met het totale aantal biggen dat jaarlijks sterft?

5. Erkent u dat het fenomeen ‘uterine crowding’ een oorzaak is aan het toenemende aantal doodliggers onder biggen?

6. Erkent u dat het reduceren van de worpgrootte zal leiden tot minder biggensterfte? Zo ja, bent u bereid om maatregelen te treffen om de worpgrootte te reduceren? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2014/1/Biggen-aan-de-knijper-levensreddende-actie-1444315W/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2014-01-14|Biggen_aan_de_knijper:_levensreddende_actie

Indiendatum: jan. 2014
Antwoorddatum: 19 feb. 2014

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over biggensterfte door onderkoeling (ingezonden 24 januari 2014).

1 Kent u het bericht “Biggen aan de knijper: levensreddende actie”?[1]

Antwoord

Ja.

2 Vindt u het ophangen van biggen aan de oren met wasknijpers passen binnen de kabinetsvisie van een duurzame veehouderij? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Binnen de kabinetsvisie duurzame veehouderij past een zorgvuldige omgang met alle gehouden dieren. In dat kader is de ondernomen actie, het opwarmen van biggen die onderkoeld dreigen te raken in warm water, passend. De in dit geval gekozen oplossing om de biggen hierbij voor verdrinking te behoeden door deze met wasknijpers aan de oren vast te maken kan vervangen worden door welzijnsvriendelijkere oplossingen zoals speciaal hiervoor ontwikkelde ‘zwemvestjes’.

3 Kunt u aangeven hoeveel biggen er jaarlijks sterven aan onderkoeling?

4 Kunt u aangeven wat het percentage hiervan is in verhouding met het totale aantal biggen dat jaarlijks sterft?

Antwoord 3 en 4

Nee, het is niet bekend hoeveel biggen specifiek aan onderkoeling sterven, of welk aandeel in de biggensterfte direct gerelateerd is aan onderkoeling. Hier worden geen gegevens over geregistreerd.

5 Erkent u dat het fenomeen ‘uterine crowding’ een oorzaak is van het toenemende aantal doodliggers onder biggen?

6 Erkent u dat het reduceren van de worpgrootte zal leiden tot minder biggensterfte? Zo ja, bent u bereid om maatregelen te treffen om de worpgrootte te reduceren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5 en 6

Voor zover mij bekend is er geen wetenschappelijk onderzoek dat een relatie aantoont dat ‘uterine crowding’ direct verband houdt met het aantal ‘doodliggers’ onder biggen.
Uit gegevens van de Stuurgroep bigvitaliteit blijkt dat de afgelopen jaren de worpgrootte enigszins gestegen is, bij een gelijk blijvend aantal gestorven biggen. Hetgeen betekent dat biggensterfte juist relatief iets gedaald is.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2014/1/Biggen-aan-de-knijper-levensreddende-actie-1444315W/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2014-01-14|Biggen_aan_de_knijper:_levensreddende_actie