Vragen over het illegaal begraven van mogelijk aan een besmet­te­lijke ziekte overleden dieren


Indiendatum: jul. 2011

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het illegaal begraven van mogelijk aan een besmettelijke ziekte overleden dieren

  1. Kent u het bericht ‘Twee jaar cel geëist tegen kadaverboer Someren’ ?
  2. Zijn er in de afgelopen 3 jaar meer van dit soort gevallen bekend? Zo ja, wat voor sancties zijn daar voor opgelegd?
  3. Kunt u uiteenzetten welke maatregelen u heeft genomen om het illegale begraven van kadavers te voorkomen?
  4. Hoe kan het dat boeren dieren aan het geldende registratiesysteem kunnen onttrekken?
  5. Zijn de gebeurtenissen met het illegaal begraven van kadavers, waarmee o.a. de volksgezondheid in gevaar is gebracht en de kans op dierziekten is vergroot, aanleiding om extra maatregelen te nemen? Zo ja, welke maatregelen denkt u aan en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  6. Deelt u de mening dat het ontbreken van een meldplicht van overleden dieren een hiaat vormt in het registratiesysteem? Zo ja, bent u bereid om een meldplicht in te voeren? Zo neen, waarom niet?

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/1577931233/Twee+jaar+cel+ge%c3%abist+tegen+kadaverboer+Someren.aspx

Indiendatum: jul. 2011
Antwoorddatum: 22 aug. 2011

1. Kent u het bericht ‘Twee jaar cel geëist tegen kadaverboer Someren’?[1]

Ja.

2. Zijn er in de afgelopen drie jaar meer van dit soort gevallen bekend? Zo ja, wat voor sancties zijn daar voor opgelegd?

Nee, dergelijke gevallen waarbij dergelijke grote aantallen dode dieren op het bedrijf begraven worden, zijn uitzonderlijk en de afgelopen drie jaar niet aangetroffen.

3. Kunt u uiteenzetten welke maatregelen u heeft genomen om het illegaal begraven van kadavers te voorkomen?

De regelgeving op dit gebied verplicht de houder om zijn dode dieren af te melden bij het Identificatie- en Registratie(I&R)systeem en tijdig aan te bieden voor destructie bij Rendac. Hierop wordt toezicht gehouden door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

4 en 5

Hoe kan het dat boeren dieren aan het geldende registratiesysteem kunnen onttrekken?

Zijn de gebeurtenissen met het illegaal begraven van kadavers, waarmee onder andere de volksgezondheid in gevaar is gebracht en de kans op dierziekten is vergroot, aanleiding om extra maatregelen te nemen? Zo ja, aan welke maatregelen denkt u en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Het op dergelijke schaal begraven van kadavers bij een veehouderij is een incident. Hoezeer ik dit incident betreur, geeft het mij dan ook geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Wel heeft de nVWA recent onderzoek ingesteld naar dumpingen van dode dieren in de regio's Hardenberg en Zuidhorn.

6. Deelt u de mening dat het ontbreken van een meldplicht van overleden dieren een hiaat vormt in het registratiesysteem? Zo ja, bent u bereid om een meldplicht in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Er is een meldplicht: elke houder is verplicht zijn dode dieren tijdig aan te bieden voor destructie bij Rendac. Daarnaast is elke houder van runderen, schapen en geiten tevens verplicht zijn dode dieren af te melden bij het I&R-systeem.

De nVWA houdt toezicht op beide verplichtingen.


Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/1577931233/Twee+jaar+cel+ge%c3%abist+tegen+kadaverboer+Someren.aspx

Interessant voor jou

Vragen over het mogen blijven knippen van snavels van kippen

Lees verder

Vragen over het niet respecteren van gewetensbezwaren bij oormerken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer