Vragen over het gebruik van de term schar­relei


Indiendatum: aug. 2011

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het gebruik van de term ‘scharrelei’

1. Kent u het bericht ‘Britten vallen over scharrelei’, waarin wordt gesteld dat de Britse eierhandel grote problemen heeft met de Nederlandse term ‘scharrelei’? [1]

2. Deelt u de mening dat de term scharrelei verwarring zaait omdat veel mensen, waaronder ook Nederlandse consumenten, denken dat de kippen die deze eieren leggen vrij buiten kunnen scharrelen, terwijl in werkelijkheid deze dieren met negen hennen op één vierkante meter binnen worden gehouden? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u reeds benaderd door de British Egg Products Association over deze kwestie? Zo ja, op welke wijze, en met welke uitkomst?

4. Deelt u de mening dat het vervangen van de term scharrelei door de term ‘schuurei’ de onduidelijkheid over de leefomstandigheden van de dieren weg kan nemen, en dat dit ook een stimulans kan vormen voor bedrijven die hun dieren vrije uitloop bieden, waarmee zij tegemoet komen aan uw ambities om te komen tot een diervriendelijker dierhouderij?

5. Deelt u de mening dat het veranderen van de eisen die van toepassing zijn voor het dragen van de benaming ‘scharrelei’ ook duidelijkheid kan verschaffen aan (buitenlandse) afnemers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

6. Bent u bereid om de term ‘scharrelei’ niet langer van toepassing te laten zijn voor dieren die binnen worden gehouden, om zo duidelijkheid te scheppen over de leefomstandigheden van de dieren die de eieren leggen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en termijn wilt u dit veranderen?

[1] http://www.agd.nl/Artikel/570862/Britten-vallen-over-scharrelei.htm

Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 5 sep. 2011

1. Kent u het bericht 'Britten vallen over scharrelei', waarin wordt gesteld dat de Britse eierhandel grote problemen heeft met de Nederlandse term 'scharrelei'? 1)

Ja.


2. Deelt u de mening dat de term 'scharrelei' verwarring zaait omdat veel mensen, waaronder ook Nederlandse consumenten, denken dat de kippen die deze eieren leggen vrij buiten kunnen scharrelen, terwijl in werkelijkheid deze dieren met negen hennen op één vierkante meter binnen worden gehouden? Zo nee, waarom niet?

Scharrelhennen verblijven in stallen waar zij kunnen scharrelen en zich vrij bewegen. De benaming scharrelei bestaat al jaren. Er is veel gecommuniceerd over de soorten eieren (biologisch, met vrije uitloop, scharrel of uit kooien), onder andere door het Voedingscentrum en door de pluimveeketen zelf. Ook in de huidige campagne van de pluimveeketen worden de verschillen tussen de eiersoorten uitgelegd. Dankzij deze communicatie kunnen de consumenten zich een beter beeld vormen van de productieomstandigheden. Zo komen ze te weten dat de scharreleieren gelegd worden door hennen die in hun stal kunnen scharrelen, maar niet over een vrije uitloop beschikken.

3. Bent u reeds benaderd door de British Egg Products Association over deze kwestie? Zo ja, op welke wijze en met welke uitkomst?

Nee, ik ben hierover niet benaderd.

4. Deelt u de mening dat het vervangen van de term 'scharrelei' door de term 'schuurei' de onduidelijkheid over de leefomstandigheden van de dieren weg kan nemen en dat dit ook een stimulans kan vormen voor bedrijven die hun dieren vrije uitloop bieden, waarmee zij tegemoet komen aan uw ambities om te komen tot een diervriendelijker dierhouderij?

5. Deelt u de mening dat het veranderen van de eisen die van toepassing zijn voor het dragen van de benaming 'scharrelei' ook duidelijkheid kan verschaffen aan (buitenlandse) afnemers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

6. Bent u bereid de term 'scharrelei' niet langer van toepassing te laten zijn voor dieren die binnen worden gehouden, om zo duidelijkheid te scheppen over de leefomstandigheden van de dieren die de eieren leggen? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, op welke wijze en termijn wilt u dit veranderen?

Ik ben van mening dat het vervangen van de in Nederland goed bekende term “scharrelei” door “schuurei” de zaak niet duidelijker maakt voor de consument en voor verwarring kan zorgen. De door u voorgestelde term ‘schuurei’ dekt niet de lading omdat ook kooieieren in een schuur/stal worden geproduceerd.

De eisen die van toepassing zijn voor het gebruiken van de benaming “scharrelei” zijn vastgelegd in de EU-verordening 589/2008. Een vervanging van deze benaming zou een wijziging van deze verordening vereisen. Nederland kan daarover dus niet zelf beslissen. Om wijzigingen in de Nederlandse termen aan te brengen, is in het bijzonder de mening van onze Belgische taalgenoten van belang. De Vlaams-Belgische overheid heeft aangegeven hier om bovenvermelde inhoudelijke redenen en om taaltechnische redenen afwijzend tegenover te staan. (In België wordt het begrip scharrelei verbonden met een hen, die op de bodem/grond loopt (oeufs de poule élevées au sol)).

Gezien het bovenstaande ben ik geen voorstander van een wijziging van de regelgeving voor wat betreft het gebruik van de term ‘scharrelei’, ook niet ten behoeve van een grotere duidelijkheid in de buitenlandse handel. De Nederlandse eierhandelaren en hun (Britse) afnemers zijn verantwoordelijk voor een goede onderlinge communicatie over het soort eieren dat ze verhandelen. De in de EU-verordening afgesproken code (2 voor scharreleieren) is hiervoor bedoeld en voldoende om in goed vertrouwen zaken te blijven doen.

Ik ben wel van mening dat de pluimveeketen er goed aan doet om te blijven communiceren richting consumenten over de bestaande productiesystemen en de benaming van de eieren. Zodoende kunnen de consumenten die voorstander zijn van een leghennenhouderij met vrije uitloop voor de betreffende eieren kiezen.


Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

[1]http://www.agd.nl/Artikel/570862/Britten-vallen-over-scharrelei.htm

Interessant voor jou

Vragen over het lot van ooievaar Freedom

Lees verder

Vragen over bedrijven die niet hebben voldaan aan de entplicht tegen Q-koorts

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer