Vragen over het extreme geweld tegen Austra­lisch exportvee


Indiendatum: dec. 2013

1. Kent u de videobeelden van het extreme geweld dat tegen Australisch exportvee gebruikt wordt in Gaza? [1]

2. Kunt u aangeven of er Nederlandse dieren in directe of indirecte zin levend geëxporteerd worden naar Gaza? Deelt u de mening dat, indien dit het geval is, de export gestaakt moet worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid uw ambtsgenoot in Gaza aan te spreken op deze vorm van excessief geweld tegen weerloze dieren? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid uw Australische ambtsgenoot te vragen een exportverbod voor levende dieren naar Gaza af te kondigen op basis van deze beelden? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.theguardian.com/world/video/2013/dec/12/cattle-abuse-gaza-video

Indiendatum: dec. 2013
Antwoorddatum: 14 jan. 2014

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mede namens de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over geweld tegen Australisch exportvee in Gaza (ingezonden 17 december 2013, onder nummer 2013Z24913).

1 Kent u de videobeelden van het extreme geweld dat tegen Australisch exportvee gebruikt wordt in Gaza?[1]

Antwoord

Ja.

2 Kunt u aangeven of er Nederlandse dieren in directe of indirecte zin levend geëxporteerd worden naar Gaza? Deelt u de mening dat, indien dit het geval is, de export gestaakt moet worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Er worden vanuit Nederland in directe zin geen levende runderen naar Gaza geëxporteerd omdat Nederland geen veterinair exportcertificaat is overeengekomen met Gaza. Zonder dat kan geen export plaatsvinden. Overigens exporteert Nederland alleen fok- en gebruiksrunderen naar landen buiten de EU, geen slachtdieren.

3 Bent u bereid uw ambtsgenoot in Gaza aan te spreken op deze vorm van excessief geweld tegen weerloze dieren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Voor de Nederlandse regering geldt een no contact policy met de de facto autoriteiten in Gaza. Hamas staat op de Europese lijst van terroristische organisaties. Er zijn dan ook geen officiële contacten tussen Nederland en Gaza.

4 Bent u bereid uw Australische ambtsgenoot te vragen een exportverbod voor levende dieren naar Gaza af te kondigen op basis van deze beelden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De Australische regering maakt een eigen afweging, mogelijk mede op basis van de aandacht naar aanleiding van de berichtgeving, of en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1]http://www.theguardian.com/world/video/2013/dec/12/cattle-abuse-gaza-video

Interessant voor jou

Vragen over het jagen op vossen in het donker

Lees verder

Vragen over foie gras

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer