Vragen Wassenberg over het dood­schieten van ontsnapte antilopes bij Hunsel (Limburg)


Indiendatum: 14 apr. 2017

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het doodschieten van ontsnapte antilopes bij Hunsel (Limburg)

  1. Kent u het bericht “Twee ontsnapte antilopes doodgeschoten”?1, 2
  2. Hoe oordeelt u over het doden van twee elandantilopes door jagers?
  3. Waarom is er niet gekozen om de dieren te vangen, al dan niet met behulp van gebruik van een verdovingsgeweer?
  4. Hoe oordeelt u over de rol van de politie in deze situatie? Acht u de training bij de politie voldoende voor adequate actie bij ontsnapte dieren?
  5. Is het waar dat de eigenaar van deze antilopes al eerder andere dieren heeft laten ontsnappen (pallaseekhoorns2, een wallaby, edelherten en hoornraven3)? Zo ja, deelt u de mening dat dit bedrijf nalatig is? Zo nee, waarom niet?
  6. In hoeverre heeft het bedrijf gevaarzetting gecreëerd door herhaaldelijk dieren te laten ontsnappen?
  7. Heeft de NVWA na de ontsnappingen van dieren handhavend opgetreden tegen dit bedrijf?
  8. Wordt het bedrijf gecontroleerd op de aanwezigheid van soorten die na 1 juli 2017 niet meer mogen worden gehouden volgens de positieflijst?
  9. Deelt u de mening dat de kosten voor het vangen (en in het geval van de antilopes: het doden) niet met belastinggeld dienen te worden betaald, maar dat de kosten dienen te worden verhaald op het bedrijf?
  10. Deelt u de mening dat de nalatigheid van dit bedrijf consequenties dient te hebben heeft voor de vergunning, verleend door de NVWA? Zo ja, bent u bereid om de vergunning van het bedrijf om dieren te fokken en te verhandelen in te trekken vanwege verregaande nalatigheid? Zo nee, waarom niet?

1 http://www.1limburg.nl/twee-ontsnapte-antilopes-doodgeschoten
2 “Ontsnapte antilopes afgeschoten”, Dagblad de Limburger, 12 april 2017
3 https://www.weertdegekste.nl/2014/05/vreemde-vogel-blijft-gemoederen-bezig-houden/

Indiendatum: 14 apr. 2017
Antwoorddatum: 6 jun. 2017

1

Kent u het bericht 'Twee ontsnapte antilopen doodgeschoten'?

Antwoord

Ja.

2

Hoe oordeelt u over het doden van twee elandantilopen door jagers?

Antwoord

Het spreekt voor zich dat ik het betreur dat de getroffen maatregelen hebben geleid tot de dood van de twee elandantilopen in kwestie.

3

Waarom is er niet voor gekozen de dieren te vangen, al dan niet met behulp van een verdovingsgeweer?

Antwoord

Deskundigen hebben geoordeeld dat er zo snel geen mogelijkheden waren om de dieren te vangen en ze te verdoven, ook omdat ze een dikke speklaag hebben. De elandantilopen waren agressief en niet benaderbaar. Daarnaast was er direct gevaar voor de (verkeers)veiligheid.

4

Hoe oordeelt u over de rol van de politie in deze situatie? Acht u de training bij de politie voldoende voor adequate actie bij ontsnapte dieren?

Antwoord

Gegeven de context is,, in overleg met dierenartsen en deskundigen verbonden aan dierentuinen, gekeken naar het toe te passen middel in relatie tot de veiligheid van burgers en omgeving. Op basis van hiervan zijn de nodige beslissingen genomen.

5

Is het waar dat de eigenaar van deze antilopen al eerder dieren heeft laten ontsnappen, namelijk pallaseekhoorns, een wallaby, edelherten en hoornraven? Zo ja, deelt u de mening dat dit bedrijf nalatig is? Zo nee, waarom niet?

6

In hoeverre heeft het bedrijf gevaarzetting gecreëerd door herhaaldelijk dieren te laten ontsnappen?

7

Heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na de ontsnappingen van dieren handhavend opgetreden tegen dit bedrijf?

Antwoorden 5, 6 en 7

Mij is bekend dat er in een aantal gevallen eerder in Weert en omgeving dieren zijn ontsnapt. De NVWA heeft, in samenwerking met de provincie, een succesvolle vangactie van een aantal pallaseekhoorns uitgevoerd. Het bleek echter niet mogelijk om met volledige zekerheid vast te stellen dat het dieren betrof die afkomstig waren van de betreffende eigenaar. Daardoor heeft de NVWA niet handhavend tegen deze eigenaar kunnen optreden.

8

Wordt het bedrijf gecontroleerd op de aanwezigheid van soorten die na 1 juli 2017 niet meer mogen worden gehouden volgens de positieflijst?

Antwoord

Nee, er wordt niet gecontroleerd op wet- en regelgeving die nog niet in werking is.

9

Deelt u de mening dat de kosten voor het vangen (en in het geval van de antilopen: het doden) niet met belastinggeld dient te worden betaald, maar dat de kosten dienen te worden verhaald op het bedrijf?

Antwoord

Ik deel de mening dat de kosten van het handelen verhaald dienen te worden op de eigenaar. Dat is overigens standaardprocedure bij soortgelijke handelingen.

10

Deelt u de mening dat de nalatigheid van dit bedrijf consequenties dient te hebben voor de vergunning die door de NVWA wordt verleend? Zo ja, bent u bereid om de vergunning van het bedrijf om dieren te fokken en te verhandelen in te trekken vanwege verregaande nalatigheid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee, omdat voor het houden van elandantilopen geen vergunning is benodigd.

Interessant voor jou

Vragen over de vondst van een dood en ernstig verwaarloosd paard in Deurne (Noord-Brabant)

Lees verder

Vragen over de vorming van de ‘Stichting Aanmoedingsfonds van de Koninklijke Facultatieve’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer