Vragen over het dood schieten van honden door jagers


Indiendatum: jun. 2015

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het dood schieten van honden door jagers.

  1. Kent u het bericht “Jager (49) uit Middelbeers schiet hondje dood, vergist zich tijdens reeënjacht”? [1]
  2. Kent u het bericht “hond doodgeschoten door jager tijdens buitenspelen”? [2]
  3. Deelt u de mening dat jagers die honden verwarren met reeën resp. vossen een gevaar voor hun omgeving vormen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vormen beide gebeurtenissen voor u aanleiding de wetgeving voor vuurwapengebruik voor hobbydoeleinden aan te scherpen?
  4. Kunt u zeggen of in beide gevallen de daders inmiddels geverbaliseerd zijn en/of tot vervolging is/ zal worden overgegaan? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat beide voorvallen niet los gezien kunnen worden van het feit dat jagers zich kennelijk met regelmaat vergissen bij het schieten van hun prooidieren? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het waar dat jagers gemiddeld 3 hagelpatronen nodig hebben om 1 dier dodelijk te raken tijdens de jacht op hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden, zoals blijkt uit het onderzoek van Van Bon en Boersma [3] en Deltares/TNO[4] Zo nee, is er ander onderzoek beschikbaar? Welke?
  7. Bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar het aantal gemaakte fouten in het jachtveld, waaronder het aantal hagelpatronen dat jagers nodig hebben om een dier te schieten, uitgesplitst per diersoort? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
  8. Bent u bereid te bevorderen dat beide jagers die verdacht worden van het doden van honden zullen worden vervolgd? Zo nee, waarom niet?
  9. Deelt u de mening dat jagers die een hond aanzien voor een ree resp. een vos, en een dodelijk schot afvuren op zo’n hond, per direct hun jachtacte en vuurwapenvergunning zouden moeten inleveren? Zo nee, waarom niet?

[1]http://www.omroepbrabant.nl/?news/231656962/Jager+(49)+uit+Middelbeers+schiet+hondje+dood,+vergist+zich+tijdens+reeenjacht.aspx

[2] http://www.rtvnh.nl/nieuws/166257/hond-doodgeschoten-door-jager-tijdens-buitenspelen-video

[3] http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/837282FD-9AC2-4529-AB2C-340444892528/0/zwaremetaleneindrapport.pdf

[4] http://www.emissieregistratie.nl/ERPUBLIEK/documenten/Water/Factsheets/Nederlands/Lood-%20en%20zinkemissies%20door%20jacht.pdf

Indiendatum: jun. 2015
Antwoorddatum: 12 jan. 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het per ongeluk doodschieten van honden door jagers (kenmerk 2015Z13150, ingezonden 1 juli 2015).


1

Kent u het bericht “Jager (49) uit Middelbeers schiet hondje dood, vergist zich tijdens reeënjacht”?[1]

2

Kent u het bericht “Hond doodgeschoten door jager tijdens buitenspelen”?[2]

Antwoord

Ja.

3

Deelt u de mening dat jagers die honden verwarren met reeën respectievelijk vossen een gevaar voor hun omgeving vormen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vormen beide gebeurtenissen voor u aanleiding de wetgeving voor vuurwapengebruik voor hobbydoeleinden aan te scherpen?

4

Kunt u zeggen of in beide gevallen de daders inmiddels geverbaliseerd zijn en/of tot vervolging is/ zal worden overgegaan? Zo nee, waarom niet?

5

Deelt u de mening dat beide voorvallen niet los gezien kunnen worden van het feit dat jagers zich kennelijk met regelmaat vergissen bij het schieten van hun prooidieren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De in de berichten beschreven voorvallen beschouw ik als zeer betreurenswaardig. Voor zover mij bekend komen dergelijke incidenten slechts sporadisch voor. Het Openbaar Ministerie heeft beide zaken in onderzoek. In afwachting van de resultaten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie zie ik op dit moment geen aanleiding om wetgeving aan te passen.

6

Is het waar dat jagers gemiddeld 3 hagelpatronen nodig hebben om 1 dier dodelijk te raken tijdens de jacht op hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden, zoals blijkt uit het onderzoek van Van Bon en Boersma[3] en Deltares/TNO?[4] Zo nee, is er ander onderzoek beschikbaar? Welke?

7

Bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar het aantal gemaakte fouten in het jachtveld, waaronder het aantal hagelpatronen dat jagers nodig hebben om een dier te schieten, uitgesplitst per diersoort? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord

Ik heb geen reden om de uitkomsten van het genoemde onderzoek in twijfel te trekken. Zoals aangegeven in het antwoord op eerdere vragen heeft het Openbaar Ministerie beide zaken in onderzoek. Ik zie op dit moment geen aanleiding om het onderzoek zoals genoemd in de vraagstelling te herhalen of uit te breiden.

8

Bent u bereid te bevorderen dat beide jagers die verdacht worden van het doden van honden zullen worden vervolgd? Zo nee, waarom niet?

9

Deelt u de mening dat jagers die een hond aanzien voor een ree respectievelijk een vos en een dodelijk schot afvuren op zo’n hond, per direct hun jachtacte en vuurwapenvergunning zouden moeten inleveren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zoals aangegeven in antwoord op eerdere vragen heeft het Openbaar Ministerie beide zaken in onderzoek. Het is aan het Openbaar Ministerie of er al dan niet tot vervolging wordt overgegaan en aan de rechter een eventuele strafmaat te bepalen.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1]http://www.omroepbrabant.nl/?news/231656962/Jager+(49)+uit+Middelbeers+schiet+hondje+dood,+vergist+zich+tijdens+reeenjacht.aspx

[2] http://www.rtvnh.nl/nieuws/166257/hond-doodgeschoten-door-jager-tijdens-buitenspelen-video

[3] http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/837282FD-9AC2-4529-AB2C-340444892528/0/zwaremetaleneindrapport.pdf

[4] http://www.emissieregistratie.nl/ERPUBLIEK/documenten/Water/Factsheets/Nederlands/Lood-%20en%20zinkemissies%20door%20jacht.pdf