Vragen over het doden van een hond na een bijtin­cident


Indiendatum: apr. 2013

1. Kent u het bericht ‘Vrouw sluit zich op in kooi bij rechtbank om hond te redden’, over een vrouw die protesteerde tegen het plan om haar hond te doden nadat de hond haar gebeten had?[1]

2. Is het waar dat de betreffende hond de dag nadat een bijtincident had plaatsgevonden door de politie in beslag is genomen en dat het dier zal worden geëuthanaseerd zonder dat bekeken is of een training met de hond een oplossing zou kunnen zijn?

3. Bent u bereid op zoek te gaan naar oplossingen op maat voor honden zoals gehoorzaamheids- en gedragscursussen zodat er geen honden onnodig meer worden gedood? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat er een einde zou moeten komen aan verkeerd uitgevoerde gedragstesten, die een onbetrouwbare uitslag kunnen geven met alle gevolgen van dien? Zo ja, kunt u in de door u toegezegde zienswijze[2] uiteenzetten hoe u gaat zorgen voor betrouwbare methoden om mogelijk agressieve honden zorgvuldig te testen en te trainen?


[1] http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/vrouw-sluit-zich-op-in-kooi-bij-rechtbank-om-hond-te-redden-1.3779563
[2] Kamerstuk 28286 Nr. 618

Indiendatum: apr. 2013
Antwoorddatum: 29 mei 2013

1. Kent u het bericht ‘Vrouw sluit zich op in kooi bij rechtbank om hond te redden’, over een vrouw die protesteerde tegen het plan om haar hond te doden, nadat de hond haar gebeten had?[1]

Antwoord: Ja.

2. Is het waar dat de betreffende hond de dag nadat een bijtincident had plaatsgevonden door de politie in beslag is genomen en dat het dier zal worden geëuthanaseerd zonder dat bekeken is of een training met de hond een oplossing zou kunnen zijn?

Antwoord: Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente te besluiten hoe om te gaan met bijtincidenten. De burgemeester heeft de advocaat van de eigenaresse bericht dat hij het aanbod van het Martin Gaus Gedragscentrum accepteert om de hond kosteloos op te nemen en te bekijken of het dier nog trainbaar is en zo ja, het dier vervolgens in bijzijn van de eigenaresse te trainen. Hierna zal een advies worden uitgebracht hoe verder met het dier dient te worden omgegaan. De burgemeester heeft daarbij aangegeven de optie open te houden om op kosten van de gemeente na afloop van de training alsnog een risico-assesment te laten uitvoeren door de Gedragskliniek Utrecht. Het dier bevindt zich nu in het Martin Gaus Gedragscentrum.

3. Bent u bereid op zoek te gaan naar oplossingen op maat voor honden, zoals gehoorzaamheids- en gedragscursussen, opdat er geen honden onnodig meer worden gedood? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat er een einde zou moeten komen aan verkeerd uitgevoerde gedragstesten, die een onbetrouwbare uitslag kunnen geven met alle gevolgen van dien? Zo ja, kunt u in de door u toegezegde zienswijze[2] uiteenzetten hoe u gaat zorgen voor betrouwbare methoden om mogelijk agressieve honden zorgvuldig te testen en te trainen?

Antwoord 3 en 4: Ik heb de Raad voor Dierenaangelegenheden gevraagd zijn zienswijze op te stellen over de wijze waarop maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag van honden ten algemene - en agressie in het bijzonder – voorkómen kan worden, zowel in preventieve als in curatieve zin met als doel het verkrijgen van beter gesocialiseerde honden en in het verlengde daarvan een substantiële vermindering van het aantal bijtincidenten. Ik heb daarbij aangegeven dat het van belang is dat de veiligheid van de mens voorop wordt gesteld. Ik wacht de zienswijze van de Raad af waarna ik u zal informeren.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/vrouw-sluit-zich-op-in-kooi-bij-rechtbank-om-hond-te-redden-1.3779563

[2] Kamerstuk 28 286 nr. 618

Interessant voor jou

Vragen over overtredingen bij het zaaien van met bestrijdingsmiddelen behandelde zaden en plotselinge vogelsterfte in Friesland

Lees verder

Vragen over het doden van zwerfdieren in Sotsji

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer