Vragen over het doden van zwerf­dieren in Oekraine


Indiendatum: okt. 2011

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het doden van zwerfdieren in Oekraïne.

1. Bent u bekend met de massale dodingspraktijken van loslopende honden en katten in de Oekraïne in aanloop naar het EK voetbal in 2012? [1]

2. Bent u bereid contact op te nemen met de ambassadeur van de Oekraïne om u door hem te laten inlichten over deze gang van zaken?

Indien blijkt dat de berichtgeving juist is:

3. Hoe beoordeelt u de methoden die de Oekraïense overheid hanteert om de zwerfdieren te ruimen, zoals het doodslaan van de dieren of het levend in speciaal daarvoor aangeschafte mobiele ovens gooien van dieren? [2]

4. Bent u bereid een officieel protest in te dienen bij de Oekraïense regering? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u tevens bereid de discussie aan te gaan met andere buitenlandse collega’s om te voorkomen dat de dodingsacties in de aanloop naar sportwedstrijden, zoals in China [3] , Griekenland [4] en nu in Oekraïne, niet vaker voor gaan komen? Zo nee, waarom niet?

[1]http://www.telegraaf.nl/binnenland/10709780/__Zwerfdieren_beestachtig_gedood__.html?sn=binnenland

[2] http://www.animalfoundationplatform.nl/politiekwetgeving/wetgeving-per-land/oekraine.html

[3] http://www.dailymail.co.uk/news/article-528694/Olympics-clean-Chinese-style-Inside-Beijings-shocking-death-camp-cats.html

[4]http://www.biteback.be/news/detail.php?news_id=310Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 6 dec. 2011

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Thieme over het doden van zwerfdieren in Oekraïne.
06/12/2011

1. Bent u bekend met de massale dodingspraktijken van loslopende honden en katten in de Oekraïne in aanloop naar het EK voetbal in 2012? [1]

1. Ik heb kennisgenomen van de betreffende persberichten.

2. Bent u bereid contact op te nemen met de ambassadeur van de Oekraïne om u door hem te laten inlichten over deze gang van zaken?

2. Door de Oekraïense regering zijn inmiddels, mede op aandringen van UEFA, maatregelen genomen om een eind te maken aan het afmaken en de mishandeling van zwerfhonden. Deze maatregelen worden verwelkomd door UEFA Er is derhalve geen directe aanleiding meer om de Oekraïense autoriteiten hierop aan te spreken. (zie ook http://www.uefa.com/uefa/aboutuefa/news/newsid=1718992.html).


3. Indien blijkt dat de berichtgeving waar is hoe beoordeelt u dan de methoden die de Oekraïense overheid hanteert om zwerfdieren te ruimen, zoals het doodslaan van dieren of het levend in speciaal daarvoor aangeschafte mobiele ovens gooien van dieren? [2]

3. Zwerfhonden vormen een risico voor de volksgezondheid in Oekraïne. Het is daarom begrijpelijk dat de Oekraïense autoriteiten zoeken naar een aanpak voor dit probleem. Het is daarbij aan de Oekraïense autoriteiten zelf om te bepalen op welke wijze het probleem van zwerfhonden wordt aangepakt. Uiteraard vind ik dat, indien het noodzakelijk is om dieren te doden, dit op een humane, diervriendelijke wijze dient te gebeuren. Door de OIE (World Organization of Animal Health), waarbij ook Oekraïne is aangesloten, zijn richtlijnen en aanbevelingen opgesteld voor de aanpak van zwerfhonden. Ik ga ervan uit dat de Oekraïense autoriteiten bij de aanpak van zwerfhonden de aanbevelingen van de OIE volgen.

4. Bent u bereid een officieel protest in te dienen bij de Oekraïense regering? Zo nee, waarom niet?

4. Nee. Zie antwoord op vraag 2.

5. Bent u tevens bereid de discussie aan te gaan met buitenlandse collega’s om te voorkomen dat de dodingsacties in de aanloop naar sportwedstrijden, zoals in China, [3] Griekenland [4] en nu in Oekraïne, niet vaker voor gaan komen? Zo nee, waarom niet?

5. De OIE (World Organization of Animal Health) vormt het aangewezen forum voor de bespreking van veterinaire gezondheid en dierenwelzijn in internationaal verband. De OIE adviseert veterinaire autoriteiten in de lidstaten bij de bestrijding van dierziekten die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid, en heeft daartoe richtlijnen, standaarden en aanbevelingen opgesteld. Massale slachting van zwerfhonden of andere dierenpopulaties wordt in dit verband niet beschouwd als een duurzaam en effectief middel voor bestrijding van dierziektes die gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Ik ga ervan uit dat de veterinaire autoriteiten in de betrokken landen, allen lidstaten van de OIE, bekend zijn met de richtlijnen, standaarden en aanbevelingen van de OIE. Ik acht het van belang dat de veterinaire autoriteiten in betrokken landen in de aanloop naar grote evenementen bij de bestrijding van de dierziektes de standaarden van de OIE volgen.

[1]http://www.telegraaf.nl/binnenland/10709780/__Zwerfdieren_beestachtig_gedood__.html?sn=binnenland

[2] http://www.animalfoundationplatform.nl/politiekwetgeving/wetgeving-per-land/oekraine.html

[3] http://www.dailymail.co.uk/news/article-528694/Olympics-clean-Chinese-style-Inside-Beijings-shocking-death-camp-cats.html

[4] http://www.biteback.be/news/detail.php?news_id=310

Interessant voor jou

Vragen over een vegetarische dierendag

Lees verder

Vragen over kauwen als vogelverschrikkers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer