Vragen over een vege­ta­rische dierendag


Indiendatum: okt. 2011

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Algemene Zaken over een vegetarische dierendag

1. Heeft u er kennis van genomen dat het Haagse College van B&W voornemens is voortaan op dierendag een vegetarische dag in te stellen in de gemeentelijke kantines en restaurants[1]?

2. Gezien het kabinetsstandpunt dat vlees het meest milieuvervuilende onderdeel van het menu is, deelt u de mening dat het een goed voorbeeld is van het bestuur om het eten van vegetarische gerechten aan te moedigen, en dat dierendag zich daar uitstekend voor leent?

3. Bent u bereid ook op de verschillende ministeries een vegetarische dierendag in te stellen? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat het instellen van een vegetarische dag in overheidskantines kan bijdragen bij het creëren van bewustwording van de noodzaak voor een eiwittransitie? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid tot het instellen van een standaard vegetarische dag per week in overheidskantines?

[1]http://www.infothuis.tv/index.php?s=3&c=40288&l=01

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 6 okt. 2011

1 Heeft u er kennis van genomen dat het College van B&W van de gemeente Den Haag voornemens is voortaan op dierendag een vegetarische dag in te stellen in de gemeentelijke kantines en restaurants? [1]

Ja

2 Gezien het kabinetsstandpunt dat vlees het meest milieuvervuilende onderdeel van het menu is, deelt u op grond daarvan de mening dat het een goed voorbeeld is van het bestuur om het eten van vegetarische gerechten aan te moedigen, en dat dierendag zich daar uitstekend voor leent?

Nee, het kan niet zo zijn dat voor ieder politiek doel de ambtenaar als voorbeeld moet dienen. In alle bedrijfsrestaurants zijn dagelijks vegetarische gerechten te koop. Tevens stimuleren wij de informatievoorziening over alternatieven voor vlees en vis. Ook op de dag van duurzaamheid zal hier opnieuw aandacht aan besteed worden.

3 Bent u bereid ook op de verschillende ministeries een vegetarische dierendag in te stellen? Zo nee, waarom niet?

4 Deelt u de mening dat het instellen van een vegetarische dag in overheidskantines kan bijdragen aan het creëren van bewustwording van de noodzaak van eiwittransitie? Zo nee, waarom niet?

3 en 4: Nee. Ik ben van mening dat het een persoonlijke keuze moet zijn of men wel of geen vlees eet. Ik wil ervoor zorgen dat er voldoende aanbod aan vleesloze producten is, het hele jaar door, ook als het geen dierendag is. Daarnaast ben ik van mening dat ambtenaren voldoende zelfstandig kunnen denken en dat zij hun eigen afweging kunnen maken. De arbeidsrelatie tussen bestuur en ambtenaar is niet bedoeld als sturingsmechanisme voor politiek correct gedrag.

5 Bent u bereid tot het instellen van een standaard vegetarische dag per week in overheidskantines?

Nee, dat lijkt me geen goed idee. Er is ook geen verplichte vleesdag. De ambtenaar die dat wil kan zelf een vleesloze dag per week instellen.

[1] http://www.infothuis.tv/index.php?s=3&c=40288&l=01

Interessant voor jou

Vragen over de toekomst van apen en andere proefdieren in verband met de reorganisatie bij MSD-Organon

Lees verder

Vragen over het doden van zwerfdieren in Oekraine

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer