Vragen over een eventuele subsi­die­aan­vraag voor Kroon­domein Het Loo


Indiendatum: 13 jul. 2021

Vragen van de leden Sneller (D66) en Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister-president over een eventuele subsidieaanvraag voor Kroondomein Het Loo

1. Herinnert u zich uw toezegging om een eventuele aanvraagvoor subsidie ten behoeve van het onderhoud en/of beheer van Kroondomein het Loo voor de periode na 31 december 2021 met de Kamer te delen, in ieder geval voordat deze zou worden toegekend? 1)

2. Heeft u reeds een nieuwe subsidieaanvraag ontvangen? Zo ja, kunt u deze met de Kamer delen en wanneer verwacht u hierover een voornemen tot een besluit aan de Kamer te kunnen voorleggen?

3. Indien u nog geen nieuwe subsidieaanvraag heeft ontvangen, wat is de uiterste datum waarop een dergelijke aanvraag bij u binnen dient te zijn om ten behoeve van het Kroondomein ook per 1 januari 2022 weer subsidie te kunnen ontvangen?

1) Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 3419

Indiendatum: 13 jul. 2021
Antwoorddatum: 16 jul. 2021

1

Herinnert u zich uw toezegging om een eventuele aanvraag voor subsidie ten behoeve van het onderhoud en/of beheer van Kroondomein het Loo voor de periode na 31 december 2021 met deKamer te delen, in ieder geval voordat deze zou worden toegekend?

Antwoord

In de door u aangehaalde antwoorden op Kamervragen van 2 juli 2020 heb ik toegezegd dat ik, mocht er sprake zijn van een nieuwe aanvraag, de Kamer voorafgaande aan een eventuele toekenning van een nieuwe subsidie zal informeren.

2

Heeft u reeds een nieuwe subsidieaanvraag ontvangen? Zo ja, kunt u deze met de Kamer delen en wanneer verwacht u hierover een voornemen tot een besluit aan de Kamer te kunnen voorleggen?

Antwoord

Nee, ik heb nog geen aanvraag ontvangen. Ik zal invulling aan bovenstaande toezegging geven door u voorafgaande aan een eventuele aanvraag het kader met de subsidievoorwaarden te sturen, waaraan de aanvraag getoetst zal worden.

3

Indien u nog geen nieuwe subsidieaanvraag heeft ontvangen, wat is de uiterste datum waarop eendergelijke aanvraag bij u binnen dient te zijn om ten behoeve van het Kroondomein ook per 1 januari 2022 weer subsidie te kunnen ontvangen?

Antwoord

Een subsidieverzoek dient uiterlijk 31 december 2021 ingediend te worden, om vanaf 1 januari 2022 (eventueel met terugwerkende kracht) in te kunnen gaan.

Interessant voor jou

Vragen Teunissen over het klachtenmechanisme voor de naleving van duurzaamheidsafspraken in handelsverdragen

Lees verder

Vragen Van Esch over de Rutte-doctrine inzake het Granulietdossier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer