Vragen over de inzet van chemi­caliën tegen betogers in Turkije


Indiendatum: jun. 2013

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de inzet van chemicaliën tegen betogers in Turkije

1. Kent u het bericht “Gouverneur Istanbul: chemicaliën ingezet tegen betogers”[1]?

2. Deelt u de mening dat het politieoptreden tegen demonstranten in Istanbul buitenproportioneel is en dat de inzet van chemicaliën door de politie onacceptabel is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de zorgen van de Nederlandse regering hierover uit te spreken tegenover de vertegenwoordiger van de Turkse regering?

3. Vindt u dat de recente gebeurtenissen in Turkije gevolgen moeten hebben voor de betrekkingen tussen Nederland en Turkije? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

[1] http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/16/gouverneur-istanbul-chemicalien-ingezet-tegen-betogers/

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 21 jun. 2013

1. Kent u het bericht “Gouverneur Istanbul: chemicaliën ingezet tegen betogers”?

Antwoord: Ja.

2. Deelt u de mening dat het politieoptreden tegen demonstranten in Istanbul buitenproportioneel is en dat de inzet van chemicaliën door de politie onacceptabel is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de zorgen van de Nederlandse regering hierover uit te spreken tegenover de vertegenwoordiger van de Turkse regering?

Antwoord: Ik betreur het buitensporige geweld dat is gebruikt tegen demonstranten, zoals bij de ontruiming van het Taksimplein en het Gezi park in het weekend van 15 en 16 juni. Ik heb deze zorgen gedeeld met mijn Turkse collega, Minister Davutoglu. Minister Davutoglu heeft toegezegd een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen.

3. Vindt u dat de recente gebeurtenissen in Turkije gevolgen moeten hebben voor de betrekkingen tussen Nederland en Turkije? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

Antwoord: Het onderhouden van goede betrekkingen schept ruimte om wederzijds zorgen te uiten over zaken waar Nederland en Turkije andere inzichten hebben.