Vragen over de aanvraag van het predicaat ‘Konink­lijk’ door Vee & Logistiek Nederland


Indiendatum: mrt. 2016

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de aanvraag van het predicaat ‘Koninklijk’ door Vee & Logistiek Nederland.

1. Bent u op de hoogte van de aanvraag van het predicaat ‘Koninklijk’ door Vee & Logistiek ten aanzien van hun 100 jarig jubileum? [1]

2. Kunt u bevestigen dat het predicaat Koninklijk alleen verleend mag worden aan bedrijven met een onberispelijke bedrijfsvoering, die te goede naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn[2]? Bent u van mening dat deze criteria ook gelden voor bedrijven die door Vee & Logistiek vertegenwoordigd worden, aangezien Vee & Logistiek een belangenbehartiger is van diertransportbedrijven? Zo nee, waarom niet?

3. Erkent u dat de vele overtredingen die in de afgelopen jaren door de NVWA en dierenwelzijnsorganisaties zijn geconstateerd bij inspecties van diertransporten, zoals overbelading, het overschrijden van reistijden, het overslaan van rustmomenten en het niet op orde hebben van de benodigde documenten, niet getuigen van een onberispelijke bedrijfsvoering, een goede naam en faam en van onbesproken gedrag? Zo nee, waarom niet?

4. Erkent u dat een organisatie die als belangenbehartiger optreedt van bedrijven die al 100 jaar bijdragen aan dierenleed, niet in aanmerking zou mogen komen voor een predicaat ‘Koninklijk’?[3] Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid de Koning te adviseren om Vee & Logistiek Nederland geen predicaat Koninklijk te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

[1]

http://www.vee-logistiek.nl/actueel/uitgelicht/veelogistiek-nederland-99-jaar

[2]

http://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/onderscheidingen/inhoud/predicaat-koninklijk/aanvragen

[3]

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4246252/2016/02/17/48-uur-in-een-trailer-naar-Turkije.dhtml

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 9 mrt. 2016

Geachte Voorzitter,

Hierbij treft u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het verlenen van het predicaat ‘Koninklijk’ aan Vee & Logistiek Nederland aan (ingezonden 11 maart 2016, kenmerk 2016Z05157).

1

Bent u op de hoogte van de aanvraag van het predicaat ‘Koninklijk’ door Vee & Logistiek ten aanzien van hun honderdjarig jubileum?

Antwoord

Ja, ik heb op hun site gelezen dat zij een aanvraag hebben gedaan.

2

Kunt u bevestigen dat het predicaat 'Koninklijk' alleen verleend mag worden aan bedrijven met een onberispelijke bedrijfsvoering, die te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn? Bent u van mening dat deze criteria ook gelden voor bedrijven die door Vee & Logistiek vertegenwoordigd worden, aangezien Vee & Logistiek een belangenbehartiger is van diertransportbedrijven? Zo nee, waarom niet?

3

Erkent u dat de vele overtredingen die in de afgelopen jaren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en dierenwelzijnsorganisaties zijn geconstateerd bij inspecties van diertransporten, zoals overbelading, het overschrijden van reistijden, het overslaan van rustmomenten en het niet op orde hebben van de benodigde documenten, niet getuigen van een onberispelijke bedrijfsvoering, een goede naam en faam en van onbesproken gedrag? Zo nee, waarom niet?

4

Erkent u dat een organisatie die als belangenbehartiger optreedt van bedrijven die al honderd jaar bijdragen aan dierenleed, niet in aanmerking zou mogen komen voor een predicaat ‘Koninklijk’? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid de Koning te adviseren om Vee & Logistiek Nederland geen predicaat Koninklijk te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 2 t/m 5

Vee & Logistiek Nederland is een vereniging. Tot de voorwaarden waaronder een vereniging het predicaat verleend wordt, behoort onder meer dat het moet gaan om een goed bestuurde en levenskrachtige organisatie van maatschappelijk aanzien en dat haar bestuursleden te goeder naam en faam dienen bekend te staan en van onbesproken gedrag dienen te zijn.
Als een vereniging in aanmerking wil komen voor het predicaat koninklijk, dan kan een aanvraag worden gedaan via de burgemeester. De aanvraag wordt, voorzien van het advies van de burgemeester, aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Die brengt op zijn beurt advies uit aan de Koning nadat hij informatie heeft ingewonnen bij verschillende instellingen, zoals diensten en ministeries die relevant zijn voor de beoordeling. De Commissaris van de Koning bericht de aanvrager over de beslissing van de Koning. Hangende de beoordeling van de aanvraag acht ik het niet opportuun vooruit te lopen op het besluit dat hierover genomen zal worden.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken