Vragen over 15000 kippen die zijn gestorven door een stalbrand in Drentse Orvelte


Indiendatum: aug. 2016

Vragen van het lid Thieme aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister voor Wonen en Rijksdienst over 15000 kippen die zijn gestorven door een stalbrand in Drentse Orvelte.

  1. Kent u het bericht '15.000 kippen dood door brand in Drentse Orvelte'? [1]
  2. Bent u van mening dat er sprake was van toereikende brandpreventie in de stallen? Zo ja, waaruit bestond die? Zo nee, bent u bereid om voor brandpreventie voor veehouderijen strengere regels op te stellen en op welke termijn?
  3. Deelt u de mening dat het levend verbranden van duizenden dieren onacceptabel is en dat regelgeving op het gebied van brandpreventie in bestaande stallen niet mag uitblijven? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat asbestdaken op stallen onaanvaardbare risico's met zich meebrengen voor omwonenden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid tot wettelijke maatregelen voor een versneld saneringsplan?
  5. Kunt u aangeven hoeveel dieren er in totaal in 2015 zijn omgekomen bij stalbranden, onderverdeeld naar diersoort?

[1] http://www.nu.nl/binnenland/4307123/15000-kippen-dood-brand-in-drentse-orvelte.html