Vragen Ouwehand over de uitspraak van de minister-president dat hij het stik­stof­pro­bleem niet wil oplossen vanwege elec­toraal eigen­belang


Indiendatum: 21 apr. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister-president over zijn uitspraken dat hij het stikstofprobleem niet wil oplossen vanwege electoraal eigenbelang.

1. Is het waar dat u in uw hoedanigheid als minister-president van het kabinet Rutte III in een besloten overleg met milieuorganisaties (waaronder Mobilisation for the Environment) heeft gezegd dat u het stikstofprobleem niet gaat oplossen in de kabinetsperiode Rutte III én dat u het ook niet wil oplossen, omdat het u te veel stemmen zou gaan kosten aan de rechtervleugel? Zo nee, wat zei u dan wel?

2. Herinnert u zich nog dat u in het openbaar over de stikstofcrisis juist zei dat het de grootste crisis uit uw politieke carrière was, en dat u de wens uitsprak dat de aanpak van de stikstofcrisis veel sneller moest verlopen (maar dat volgens u echt niet sneller kon)?

3. Hoe moeten we het beoordelen dat u als minister-president in het openbaar doet alsof u de stikstofcrisis serieus neemt en wil oplossen, terwijl u achter de schermen zegt dat u dat helemaal niet wil omdat dat niet uitkomt voor de electorale belangen van de VVD?

4. Denkt u dat dit soort gedrag bijdraagt aan het herstel van het vertrouwen van burgers in de politiek?

5. Wilt u het stikstofprobleem en de natuurcrisis tijdens de kabinetsperiode Rutte IV wel oplossen?

6. Kunt u zich herinneren dat u met zoveel woorden heeft gezegd dat u geen actieve herinnering meer heeft aan uw uitspraken tijdens de klimaattop in Glasgow, waar u gezegd zou hebben dat u vanwege electorale overwegingen geen ambitieuzer klimaatbeleid wil?

7. Vindt u een politicus die zijn persoonlijke, electoralebelangen belangrijker vindt dan het algemene belang en daardoor onder andere de klimaat- en natuurcrisis verder laat escaleren geschikt voor de functie van minister-president? Zo ja, kunt u dat toelichten?

8. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] Sven op 1, 4 april 2022, 11:31-12:00, Radio 1.

[2] Rutte wil niks weten van ‘een wanprestatie’ in de stikstofcrisis (volkskrant.nl)

[3] Kamerstuk: 2021D43216