Vragen Ouwehand over de nieuwe coro­na­be­smet­tingen bij twee nert­sen­fokkers


Indiendatum: 8 jul. 2020

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nieuwe coronabesmettingen bij twee nertsenfokkerijen

 1. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde dat er afgelopen weekend bij weer twee nertsenfokkerijen coronabesmettingen zijn vastgesteld[1], terwijl het aantal besmettingen onder mensen al weken stabiel zeer laag ligt, er een landelijk vervoersverbod is ingesteld voor nertsen en hun mest en er een bezoekersverbod en strenge hygiëneprotocollen gelden voor de stallen?
 2. Heeft u gelezen dat Arjan Stegeman, vicevoorzitter van het Outbreak Management Team Zoönose en viroloog Wim van der Poel van Wageningen University –allebei nauw betrokken bij dit dossier- verbaasd waren over de besmettingen en niet meer hadden verwacht dat er nog nieuwe besmettingen zouden opduiken?[2]
 3. Welke verklaring heeft u voor het opduiken van de nieuwe besmettingen?
 4. Kunt u uitsluiten dat nertsen nog bevattelijker zijn voor COVID-19 of besmettelijker zijn dan gedacht? Zo ja, hoe dan?
 5. Kunt u bevestigen dat de laatst bekende marktwaarde voor pelzen onder de kostprijs ligt, wat betekent dat een nertsenfokker meer geld kwijt is aan het houden en het voeden van een nerts dan wat een nertsenpels oplevert bij verkoop?
 6. Kunt u zich herinneren dat u aan de Kamer schreef dat de verkoop van pelzen nog verder is gedaald als gevolg van de coronamaatregelen en dat nertsenfokkers daardoor in liquiditeitsproblemen kunnen komen?[3]
 7. Kunt u bevestigen dat het vroegtijdig laten ruimen van nertsen financieel gunstiger is dan het wachten tot november wanneer de dieren standaard worden vergast, omdat het maar de vraag is welke prijs er op dat moment nog wordt betaald voor de pelzen en de nertsenfokker tot die tijd wel kosten heeft moeten maken voor voer en dergelijke?
 8. Kunt u uitsluiten dat bedrijven met opzet zijn besmet? Zo ja, hoe dan?
 9. Klopt het dat de WUR nu onderzoekt wat de bron is van de besmettingen is?
 10. Bent u bereid de resultaten van deze onderzoeken naar de Kamer sturen?
 11. Kunt u bevestigen dat er bij de twintig locaties in totaal -moederdieren en pups- nu al 850.000 tot 900.000 nertsen vroegtijdig zijn vergast? Zo nee, hoeveel zijn het er dan? Kunt u bevestigen dat hiermee nu al een vijfde tot een kwart van het totale aantal nertsen in Nederland is gedood vanwege de COVID-19 uitbraken?
 12. Begrijpt u dat mensen het moreel volstrekt verwerpelijk vinden dat de kooien van al deze dieren die nu zijn vergast, weer opnieuw kunnen worden gevuld?
 13. Vindt u dit zelf ook?
 14. Hoe geeft de NVWA de controles in de nertsenfokkerij vorm sinds de eerste besmettingen op 23 april?
 15. Hoeveel inspecteurs zijn er nodig om goed toezicht te houden op het verbod op het vervoeren van nertsen, materialen en mest, het verbod op bezoekers in de stallen, op het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het hygiëneprotocol?
 16. Heeft u de beelden gezien die Animal Rights maakte van het ruimingsproces bij één van de bedrijven, waarop te zien was dat een medewerker een levende nerts met een netje uit de afvalcontainer viste?
 17. Hoe lang zal dit dier in de vergassingskist hebben gezeten voordat hij of zij met een shovel samen met vele dode soortgenoten in de container werd gegooid?
 18. Hebben zowel de NVWA als de onafhankelijke Dierenwelzijnscommissie toezicht gehouden op de gang van zaken bij het doden van de dieren bij alle twintig locaties?[4]
 19. Hoe hebben zij gecontroleerd of dieren daadwerkelijk dood waren voordat zij de container in werden gegooid?
 20. Hebben zij nog andere misstanden geconstateerd? Zo ja, welke?
 21. Hoe lang duurt de doodsstrijd van een nerts in een vergassingskist bij de vergassing die standaard in november plaatsvindt?
 22. Hoe lang duurde de doodsstrijd van de nertsen die zijn vergast vanwege de coronabesmettingen, minimaal en maximaal?
 23. Hoeveel nertsen werden er tegelijk in één vergassingskist vergast tijdens de ruimingen op de twintig bedrijven?
 24. Heeft u gezien dat een NVWA-woordvoerder in reactie op de vondst van de levende nerts in de container heeft aangekondigd dat de werkinstructies zijn aangepast en dat er nu minder nertsen tegelijk in de vergassingskist gaan?
 25. Kunt u bevestigen dat de dieren volgens de ‘Europese verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden’ ieder afzonderlijk in de bedwelmingsruimte moeten worden binnengebracht, waarbij ervoor wordt gezorgd dat een dier pas wordt binnengebracht als het vorige dier bewusteloos of dood is?
 26. Erkent u dat de manier waarop de dieren zijn vergast dus strijdig was met de Europese verordening?
 27. Erkent u dat ook de aangepaste werkinstructie van de NVWA nog steeds in strijd is met de regels die onnodig extra lijden bij het doden van dieren moeten voorkomen?
 28. Wat vindt u ervan dat de toezichthouder die moet toezien op het naleven van de wettelijke regels zelf met instructies komt die tegen de wet zijn?
 29. Doet de NVWA dit vaker? Zo ja, waar en wanneer? Zo nee, hoe weet u dat zo zeker?
 30. Gaat u de NVWA tot de orde roepen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 31. Hoe gaat u er op toezien dat de regels vanaf nu wel worden nageleefd als u dat blijkbaar niet aan de NVWA kunt overlaten?
 32. Heeft de NVWA een actieplan opgesteld voor de ruiming van de nertsenbedrijven? Zo ja, kunt u dat aan de Kamer sturen?
 33. Kunt u deze vragen één voor één en binnen twee weken beantwoorden?

[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200706_00166995/twee-nertsenhouderijen-in-gemert-worden-geruimd

[2] https://www.trouw.nl/binnenland/alweer-nertsenfarm-besmet-hoe-kan-dat~bd15ebaa/

[3] Kamerstuk 28 286, nr. 1102

[4] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/dieren/nertsen