Vragen Kostic over de Working Group Meeting over de Veror­dening welzijn en traceer­baarheid van honden en katten


Indiendatum: 15 mei 2024

Vragen van het lid Kostić (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Working Group Meeting over de Verordening welzijn en traceerbaarheid van honden en katten

 1. Kunt u bevestigen dat een Nederlandse delegatie deze week aanwezig is bij de Europese Working Group Meeting over de Verordening welzijn en traceerbaarheid van honden en katten?
 2. Kunt u uiteenzetten wat de Nederlandse inbreng bij deze bijeenkomst zal zijn?
 3. Wordt, naar uw visie, met het huidige voorstel het doel van de Verordening bereikt, namelijk de goede bescherming van honden en katten in Europa?
 4. Kunt u toezeggen dat Nederland zich bij deze bijeenkomst zal inzetten voor een verbod op het fokken van honden en katten met korte snuiten? Zo nee, waarom niet?
 5. Kunt u toezeggen dat Nederland zich bij deze bijeenkomst zal inzetten voor een chipplicht voor álle honden en katten, waaronder zwerfdieren en dieren die niet worden verhandeld? Zo nee, waarom niet?
 6. Kunt u toezeggen dat Nederland zich bij deze bijeenkomst zal inzetten voor diervriendelijke oplossingen voor zwerfdieren, zoals identificatie, registratie en sterilisatie? Zo nee, waarom niet?
 7. Sluit dit voorstel aan bij de bestaande AHL-voorschriften als het gaat om de registratieverplichting van alle fokkers? Zo nee, waarom wordt niet voor deze harmonisatie gekozen?
 8. Bent u ervan op de hoogte dat particuliere, kleinschalige handel vaak als dekmantel wordt gebruikt voor grootschalige, bedrijfsmatige handel, terwijl in het huidige voorstel de kleinschalige handel wordt vrijgesteld van (registratie)verplichtingen?
 9. Deelt u de mening dat door de uitzondering voor ‘kleinschalige handel’ dierenleed en fraude ongezien blijft?
 10. Kunt u toezeggen dat Nederland zich bij deze bijeenkomst zal inzetten voor een registratieplicht voor álle fokkers van honden en katten? Zo nee, waarom niet?
 11. Kunt u deze vragen één voor één en nog deze week beantwoorden?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen Kostic over het bericht ‘Dagen na ongeval met vrachtwagen vindt gezin nog tientallen halfkale kippen: ‘Wat hier gebeurt, kan echt niet’’

Lees verder

Vragen Hirsch/Teunissen over de exportkredietverzekering voor het LNG-project in Mozambique

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer