Vragen Boutkan en Van Raan over het bericht 'Rege­rings­toestel PH-GOV voor het eerst op Groningen Airport Eelde'


Indiendatum: 19 jun. 2023

Schriftelijke vragen van de leden Boutkan (Volt) en Van Raan (PvdD) aan de minister-president, de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de minister voor Klimaat en Energie (EZK) over het bericht 'Regeringstoestel PH-GOV voor het eerst op Groningen Airport Eelde'[1]

  1. Bent u op de hoogte van de inhoud van het bovenstaande bericht?
  2. Wat vindt u ervan dat er een binnenlandse vlucht, van slechts negentien minuten en zonder passagiers aan boord, wordt afgelegd (van Schiphol Airport naar Groningen Airport) om de Koning (die op dat moment op werkbezoek in Westerbork was) op te halen voor een vervolgvlucht naar Madrid?
  3. Kunt u aangeven waarom de Koning de afstand van Westerbork naar Schiphol Airport niet op een andere manier heeft afgelegd, zoals middels het openbaar vervoer (een reis van slechts drie uur) of de auto (een reis van slechts twee uur)?
  4. Vindt u het in een tijd van hevige klimaatverandering en groeiende armoede uitlegbaar dat er binnenlandse vluchten afgelegd worden om het vervoer van de Koning te regelen? Graag een toelichting.
  5. Kunt u iedere vraag afzonderlijk beantwoorden?

[1] Luchtvaartnieuws.nl

Indiendatum: 19 jun. 2023
Antwoorddatum: 23 aug. 2023

Vragen van het lid Boutkan (Volt) aan de Minister-President en de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Klimaat en Energie over het bericht Regeringstoestel PH-GOV voor het eerst op Groningen Airport Eelde (ingezonden 19 juni 2023).

Antwoord van Minister Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 23 augustus 2023). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr. 3240.

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de inhoud van het bovenstaande bericht?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat er een binnenlandse vlucht, van slechts negentien minuten en zonder passagiers aan boord, wordt afgelegd (van Schiphol Airport naar Groningen Airport) om de Koning (die op dat moment op werkbezoek in Westerbork was) op te halen voor een vervolgvlucht naar Madrid?

Antwoord 2

Op 12 juni 2023 is het regeringsvliegtuig met een delegatie ten behoeve van het werkbezoek aan verschillende waterstofprojecten in Spanje vertrokken vanaf Schiphol. Met een tussenlanding in Groningen waar onder andere de Koning is ingestapt, is het vliegtuig vervolgens doorgevlogen naar Spanje. De vlucht is derhalve niet zonder passagiers afgelegd en was de meest geschikte keuze voor het vervoer naar Spanje.

Vraag 3

Kunt u aangeven waarom de Koning de afstand van Westerbork naar Schiphol Airport niet op een andere manier heeft afgelegd, zoals middels het openbaar vervoer (een reis van slechts drie uur) of de auto (een reis van slechts twee uur)?

Antwoord 3

De afweging over de inzet van het regeringsvliegtuig wordt altijd gemaakt waarbij onder andere efficientie, veiligheid, kosten, duurzaamheid en beschikbaarheid bij de keuze worden betrokken. De mogelijkheden van alternatieve manieren van vervoer naast de inzet van het vliegtuig worden hierbij gewogen. Deze afweging heeft geleid tot de conclusie dat dit de meest geschikte keuze was voor het vervoer van de Koning naar Spanje. Dat die afweging moet plaatsvinden, wordt benadrukt in het onlangs vernieuwde vluchtaanvraagformulier voor het regeringsvliegtuig.

Vraag 4

Vindt u het in een tijd van hevige klimaatverandering en groeiende armoede uitlegbaar dat er binnenlandse vluchten afgelegd worden om het vervoer van de Koning te regelen? Graag een toelichting.

Antwoord 4

Zoals hierboven toegelicht wordt een afgewogen keuze gemaakt over de inzet van het regeringsvliegtuig.

Vraag 5

Kunt u iedere vraag afzonderlijk beantwoorden?

Antwoord 5

Ja.

[1] Luchtvaartnieuws.nl, d.d. 13 juni 2023
[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/07/07/aanpassing-gebruik-regeringsvliegtuig

Interessant voor jou

Vragen Van Raan over het bericht ‘Qatar Airways CEO says aviation industry will miss 2050 net zero target’

Lees verder

Vragen Van Esch en Wassenberg over de aanpak van illegale handel in beschermde in beschermde plant- en diersoorten of producten ervan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer