Vragen over schade door inves­te­ringen van Rabobank


Indiendatum: sep. 2023

Vragen van de leden Tjeerd de Groot (D66) en Van Raan (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Financiën over het rapport van bureau Profundo 'Rabobanks share in the Brazilian bill, accountable for € 9,5 billion to € 61 billion'

1. Bent u bekend met het rapport 'Rabobanks share in theBrazilian bill, accountable for € 9,5 billion to € 61 billion'? [1]

2. Hoe past de financiering van dergelijke transacties door financiële instellingen, zoals de Rabobank, bij het klimaatcommitment dat de Rabobank in 2019 heeft ondertekend en waarover verschillende voortgangsrapportages zijn verschenen?

3. Hoe reflecteert u op het principe van ¨de vervuiler betaalt¨ in relatie tot financiële instellingen?

4. Deelt u de mening dat banken een bijdrage zouden moeten leveren aan het tegengaan van de klimaat- en natuurcrisis?

5. Hoe houdt De Nederlandsche Bank toezicht op het risico voor de maatschappij van dit soort financieringen en hoe moet dit worden meegewogen in de risicomodellen van banken?

6. Welke stappen worden er gezet om het principe van ¨de vervuiler betaalt¨ toe te passen op financiële instellingen?

7. Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar maatregelen om te normeren en te beprijzen zodat financiële instellingen te maken krijgen met true pricing van klimaatrisico’s?

8. Zal Nederland zich in het kader van de Europese ontbossingsverordening hard maken voor een wetsvoorstel om directe en indirecte Europese geldstromen die ontbossing veroorzaken aan banden te leggen?

9. Gaat u met de ondertekenaars van het klimaatcommitment en de financiële sector in den breedte in gesprek om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te bepreken?

10. Hoe kijkt u naar het beprijzen van risico’s door bijvoorbeeld een schadebedrag te storten in nationale stikstof- en internationale klimaatfondsen?

11. Deelt u de mening dat financiële instellingen transparant hun milieu- en sociale schade zouden moeten berekenen door middel van een gestandaardiseerde rekenmethode, zoals door Profundo in hun onderzoek voorgesteld?

12. Hoeveel Nederlanders hebben de eerlijke geldwijzer geraadpleegd en hoeveel van hen zijn vervolgens overgestapt naar een bank die minder vervuilend is en een hogere spaarrente biedt?

13. Hoeveel Nederlanders konden niet overstappen omdat zij verplicht moeten bankieren bij de bank waar zij ook hun hypotheek hebben afgesloten?

14. Bent u bereid om met De Nederlandsche Bank te onderzoeken hoe actieve transparantie over duurzaamheid zoals die volgt uit de Sustainable Finance DisclusureRegulation (SFDR) toegankelijk kan worden gemaakt voor alle consumenten bij financiële instellingen?

[1] Greenpeace, 15 september 2023, 'Rabobank’s share in theBrazilian bill Accountability for € 9.5 billion to € 61 billion – the follow-up report' https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2023/09/29291ac7-reportrabobank-share-in-66bn-2023-15septnew.pdf.

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over het bericht dat de veroordeelde horrorfokker in Eersel opnieuw honden houdt

Lees verder

Vragen Akerboom over de landelijke vrijstellingslijst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer