Vragen Akerboom over 73 biggen die zijn verdronken in hun eigen mest nadat een verou­derde roos­ter­vloer het begaf


Indiendatum: 28 aug. 2023

Vragen van het lid Akerboom (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over 73 biggen die zijn verdronken in hun eigen mest nadat een verouderde roostervloer het begaf

1. Bent u ermee bekend dat afgelopen week bij twee varkenshouderijen dieren door de roostervloeren zijn gezakt, waarbij 73 biggen in hun eigen mest verdronken zijn?

2. Bent u ermee bekend dat twee weken terug vijf koeien in een gierput zijn beland, waarbij ook het vermoeden bestaat dat deze door een rooster zijn gezakt? Zo ja, kunt u bevestigen of dit inderdaad de ware toedracht van de val in de gierput was?

3. Bent u ermee bekend dat afgelopen zondag nog vijf kalfjes door de brandweer uit een mestput zijn gehaald?

4. Deelt u de mening dat verdrinken in de eigen mest een gruwelijke dood is voor de getroffen dieren?

5. Bent u bekend met de uitspraak in het Algemeen Dagblad van de varkenshouder van het bedrijf waar de 73 biggen omkwamen dat “Dat stalen deel is verouderd”, over de stalen constructie die het kunststof rooster draagt? Zo ja, hoe beoordeelt u dat?

6. Wordt er nader onderzoek ingesteld naar beide varkenshouders en de koeienhouder om te beoordelen of deze vóór het bezwijken van de roosters al kennis hadden kunnen hebben van de mogelijk door ouderdom versleten en daardoor levensgevaarlijke constructies en het hebben nagelaten hier iets aan te doen? Zo nee, waarom niet?

7. Staan er nu op genoemde bedrijven nog dieren op mogelijk ondeugdelijke vloeren? Zo ja, hoeveel en waarom wordt dat risico genomen? Zo nee, wat is er dan gebeurd met deze dieren?

8. Bent u bekend met de uitspraken van veeroosterproducent Gerben Nooyen in het Algemeen Dagblad dat de omstandigheden in de varkensstal bepalend zijn voor de levensduur van roosters en dat dat van vele factoren (diepte van de put, luchtstromen, mestplek, type mest, voerresten) afhankelijk is? Wat vindt u daarvan?

9. Welke richtlijnen bestaan er voor het beoordelen van de levensduur van een roostervloer in een specifieke stal en hoe wordt dit per stal bepaald?

10. Herinnert u zich dat uit onderzoek van Varkens in Nood bleek dat de brandweer in 2019 maar liefst 240 keer moest uitrukken om dieren uit mestputten te redden, bijna vijf keer per week?

11. Wat heeft u sindsdien gedaan om het risico hier op te verminderen?

12. Heeft u, gezien het feit dat er nu in zeer korte tijd opnieuw al zeker drie ongelukken met roostervloeren zijn gebeurd, er voldoende vertrouwen in dat de sector genoeg verantwoordelijkheid neemt om de deugdelijkheid van deze vloeren te waarborgen?

13. Klopt het dat de NVWA nog steeds geen handhavingstaak heeft op bouwtechnische zaken zoals roostervloeren, zoals uw voorganger schreef in antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren in 2018?

14. Klopt het dat er nog steeds geen sanctie staat op het hebben van ondeugdelijke roostervloeren? Zo ja, waarom niet? Zo ja, wat is die?

15. Bent u zich ervan bewust dat varkens zeer zindelijke dieren zijn die van nature ver van hun lig- en eetplek hun uitwerpselen deponeren?

16. Wat vindt u ervan dat we in Nederland tienduizenden varkens houden op onbetrouwbare constructies boven diepe, open gierputten waarmee het ene na het andere ongeluk gebeurt, zonder (uitgaande van de antwoorden op de vragen in 2018) enige richtlijnen, vorm van toezicht of handhaving hierop?

17. Vindt u het dierwaardig om zindelijke dieren gedwongen te houden in hun eigen uitwerpselen en mestdampen? Zo ja, kunt u dit toelichten?

18. Bent u bereid een plan op te stellen voor de snelle uitfasering van diepe mestkelders onder de stal, aangezien mestkelders waarin mest en urine samen komen onder de stal zorgen voor giftige staldampen en kans op explosies, stalbranden en instorting?

19. Wat gaat u verder doen om te voorkomen dat nog meer dieren in de Nederlandse veehouderij het droeve lot ten deel valt om in gierkelders te belanden en te verdrinken (of bijna te verdrinken) in hun eigen uitwerpselen?

20. Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen de daarvoor geldende termijn beantwoorden?

[1] Meer dan zeventig biggetjes komen om in Deurne: stalen onderlegger onder rooster bezwijkt (AD)
[2] Brandweer red varken uit gierput aan Bolstweg (123Brabantnieuws)
[3] Koeien beleven angstige momenten in gierput (RTV Utrecht)
[4] Brandweer rukt vijf keer per week uit om dieren uit een mestput te redden (Varkens in Nood)
[5] Vragen Ouwehand over dieren die verdrinken in hun eigen mest

Interessant voor jou

Vragen Van Raan over de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) door de luchtvaart

Lees verder

Vragen Van Raan c.s. over fossiele subsidies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer